Logo
 HR  ENG  ITA 

Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska

Projekt BioDiNet

Naziv pojekta: Mreža za zaštitu biološke raznolikosti i kulturnog krajolika

Akronim
:
BioDiNet

SPIS broj
:
 

Prioritet:
Održivo upravljanje prirodnim resursima

Organizacija vodeći partner:
AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

Zemlja vodećeg partnera:
Hrvatska

Organizacije partneri:

 1. Primorsko sveučilište, Znanstveno-istraživački centar
 2. Istarska županija
 3. Općina  Kopar
 4. Lovački savez Istarske županije
 5. Lovački savez Kopar
 6. Lovački savez Slovenije
 7. Udruga za uzgoj istarskog sivog  goveda i ostalih autohtonih istarskih životinja – „Boškarin“

Suradnici:

 1. Grad Pazin
 2. Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu
 3. Veterinarski fakultet, Ljubljana
 4. Grad Buzet
 5. Strukovna škola Pula
 6. Savez uzgajivača istarskog goveda (SUIG)
 7. Društvo za slovensko-hrvasko zajedničko sudjelovanje i druženje na području eko parka Kras  

Uključene regije: Slovenija: Obalno- kraška regija; Osrednjeslovenska regija - Hrvatska: Istarska županija

Datum početka – Datum završetka:
01.04.2009.- 31.3.2012

Ukupni proračun operacije:
1.890.751,09

Zatraženi iznos IPA sredstava:
1.607.138,43

Molimo Vas da priložite sažetak prijave Vašeg projekta na jednoj (1) stranici.

Posebni prekogranični ciljevi operacije

 1. Cilj projekta je uspostavljanje prekograničnog Centra za istraživanje i zaštitu biološke raznolikosti za geografsko područje Istre, osobito za razvoj prekogranične regionalne strategije i ljudskih potencijala te uređenje Informacijskog centra u Rakitovcu i Hrastovlju  s edukativnim programima za zaštitu autohtonih vrsta Istarskog područja. Glavni cilj ovog projekta je omogućiti provedbu aktivnosti koje se tiču istraživanja i zaštite biološke raznolikosti.
  BioDiNet će upravljati poljoprivrednom biološkom raznolikošću, a naročito će upravljati biljnim i životinjskim genetskim resursima. Prekogranični Centar  za biološku raznolikost Istre i Park autohtonih pasmina Hrastovlje biti će razvijani sa ciljem poticanja i unaprjeđenja održivog razvoja cijele geografske regije.
 2. Centar će biti odgovoran za aktivnosti vezane za genetske resurse te aktivnosti zaštite, valorizacije i promocije autohtonih vrsti i bioloških proizvoda
 3. Projektom će se omogućit useljavanje istarske autohtone pasmine na slovenska područja gdje je ta vrsta nestala u devedesetim godinama. Kroz takvu inicijativu omogućit će se formiranje jedne samostalne populacije istarskog goveda na slovenskom području što je velike važnosti kako bi se kod goveda izbjegla krvna srodnost te poboljšala genetska stabilnost pasmine. Na taj način stvoriti će se osnova za sustavnu razmjenu životinjskih i biljnih vrsta koje su na navedenom prostoru obitavale, a koje su zbog ekonomskih ili prirodnih razloga na djelu područja obuhvaćenog projektom iščezle.
 4. Omogućiti će se širenje biljnih i životinjskih vrsta s područja, te će opstanak tih vrsta biti dugoročno zajamčen. Na taj način zajamčiti će se usklađeni rad i rješavanje sličnih teškoća koja su zajednička za oba područja.
 5. Priprema učinkovitih smjernica održivog razvoja i mjera za očuvanje prirodne i kulturne baštine Istre
 6. Povezivanje stručnih i znanstvenih institucija s obje strane granice aktivnostima u zaštiti biološke raznolikosti stvarajući uvjete da na pograničnom području postoje jednake infrastrukture i logističke osnove za provođenje aktivnosti zaštite

Dodana vrijednost IPA sredstava

Putem projekta sačuvati će se biološka i krajobrazna raznolikost. Projektom će se upozoriti na probleme s područja zaštite prirode. Lokalno stanovništvo će također biti uključeno, s obzirom da će se na njih usmjeriti obrazovanje te će se na taj način podiči svijest samog stanovništva o zaštiti prirode. Biološka i krajobrazna raznolikost u velikoj mjeri utječu na kvalitetu života.

Kvaliteta partnerstva

Svaki partner ima važnu ulogu koja je u skladu s njihovim dosadašnjim iskustvima. Partneri su međusobno usklađeni te su zajednički sudjelovali u kreiranju projekta. Samo kroz njihovo zajedničko sudjelovanje mogu se postići očekivani rezultati te će njihove zajedničke aktivnosti omogućiti  usklađen rad i rješavanje sličnih teškoća.
Partneri su jedinice lokalne samouprave, vladine i nevladine znanstvene i stručne institucije i razvojne agencije te su na taj način usklađeni svi subjekti koji se bave prirodnim resursima.

Neposredni učinci („outputi“)

 • Centar za Biološku raznolikost u funkciji  istraživačko- edukativnog laboratorijia i radionice.
 • Inforamcijski centra u Hrastovljama sa studijskim vrtom Zgrada će biti sjedište informativnog centra, koji će predstavljati područje
 • Informacijskom centru Rakitovec  s edukativnim parkom
 • Za potrebe autohtonih životinja biti će uređene površine za ispašu na otvorenom i pokriven drveni objekt, koji će pružati zaštitu za lošeg vremena i u zimsko doba.
 • Postavljene pčelinje košnice lokalnog tipa, koje će služiti proizvodnji meda iz voćaka i ljekovitog bilja.
 • Uređenje gredica s najkarakterističnijim biljnim vrstama prekograničnog područja, s naglaskom na korisnom bilju. Predviđeno je uključivanje elemenata iz okolnog krajolika, kao što je primjerice suhozid, koji pored životnog prostora tipičnih biljnih vrsta predstavlja i utočište nekih vodozemaca.
 • Uspostavljanje edukativne staze.
 • Radionice, sastanci za izmjenu iskustva i prezentacije
 • Aktivnosti za zaštitu jarebice i kotorne
 • Elaborati o istraživanjima
 • Multimedijski informativni materijali

Rezultati

 • Centar za zaštitu biološke raznolikosti, centar sa edukativnim parkom, centar sa studijskim vrtom biti će u funkciji znanstveno- istraživačkih radova, edukacija, turizma i lokalnog stanovništva, te će služiti kao garancija za sačuvanje autohtonih vrsti biljaka i životinja.
 • Umreženje slovenskih i hrvatskih dionika biološke raznolikosti u funkciji održivog razvoja prostora.
 • Povećanje prepoznatljivosti prirodne baštine i podizanje osviještenosti potrebe zaštite okoliša na prekograničnom području putem osiguranja odgovarajućih obrazovnih sadržaja na svim razinama.
 • Stvaranje zajedničke baze podataka koji će omogućiti donošenje kompetentnih odluka o načinu zaštite biološke raznolikosti na području koje geografski, klimatski i kulturološki predstavlja neprekinut kontinuitet.
 • Stručne i znanstvene institucije biti će povezane s obje strane granice aktivnostima u zaštiti biološke raznolikosti stvarajući uvjete da na pograničnom području postoje jednake infrastrukture i logističke osnove za provođenje aktivnosti zaštite.