Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

10.03.23 08:59 Starost: 1 g

Uspješno priveden kraju EU projekt ECOVINEGOALS - Održivo upravljanje vinogradarskih krajolika kao dio strateškog teritorijalnog razvoja

 

Uspješno je priveden kraju 36-mjesečni europski projekt ECOVINEGOALS - Održivo upravljanje vinogradarskih krajolika kao dio strateškog teritorijalnog razvoja na kojem je AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre sudjelovala kao projektni partner.

AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre zajedno sa deset partnera iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Grčke uspješno je privela kraju 36- mjesečni europski projekt ECOVINEGOALS - Održivo upravljanje vinogradarskih krajolika kao dio strateškog teritorijalnog razvoja. Projekt je započeo 01. ožujka 2020. godine te je prvotno trebao trajati 30 mjeseci no zbog COVID situacije i bolje provedbe projektnih aktivnosti, njegovo trajanje je produženo za 6 mjeseci te je završen 28. veljače 2023. godine.

Projekt ECOVINEGOALS, sufinanciran u okviru Jadransko-jonskog programa suradnje ADRION 2014.-2020., imao je za cilj promicanje održivosti i otpornosti u vinogradarskom sektoru poticanjem tranzicije intenzivnih vinogradarskih sustava prema agroekološkim i održivijim sustavima upravljanja, koji štite staništa i krajolike, istovremeno štedeći resurse i smanjujući štetne emisije. Glavni zadatak projekta ECOVINEGOALS bio je razviti strategije, akcijske planove, alate i povećati kapacitete za agroekološku tranziciju vinogradarskih područja prema održivoj proizvodnji s manje resursa i niskim udjelom ugljičnih emisija.

AZRRI je putem projekta ECOVINEGOALS radio na povećanju kapaciteta participativnog upravljanja teritorijem, fokusirajući se na ranjiva vinogradarska područja Jadrana, te proveo je pilot projekt u Istarskoj županiji gdje će se uz pomoć modernih tehnologija provesti tranzicija vinogradarskih područja prema agroekološkim principima proizvodnje. Pilot istraživanje provedeno je u dva ogledna vinograda - Grimalda u općini Cerovlje i Santa Lucia u Momjanu, svaki na različitim površinama, te su provedene analize višekriterijskih (agroekoloških, proizvodnih i ekonomskih) performansi. Dobiveni rezultati korišteni su kako bi ih se uklopilo sa stvarnim stanjem u istarskom vinogradarskom sektoru i stvorilo podlogu za agroekološku tranziciju vinogradarstva u Istarskoj županiji. Na temelju suradnje sa svim dionicima iz vinogradarskog sektora u Istarskoj županiji, kreirani su akcijski planovi i transnacionalne strategije kao prijedlozi za korištenje agroekoloških praksi i načela u vinogradarstvu.

Neke od glavnih smjernica Akcijskog plana agroekološke tranzicije u vinogradarstvu Istarske županije su:
• Uspostaviti sustav redovitih mjerenja, analize podataka i izrade standardnih izvješća o praćenju vremena i klimatskih promjena za Istarsku županiju kao i službenih izvješća u slučaju elementarnih nepogoda i procjena šteta,
• Sustavno informiranje i edukacija vinogradara o načelima i normama agroekološkog vinogradarstva,
• Stvaranje smjernica, propisa i modela potpore od strane lokalnih vlasti koji potiču postupni prijelaz na agroekološko vinogradarstvo,
• Osigurati preduvjete za uvođenje održivog (pametnog) sustava navodnjavanja, izraditi preporuke za standardne analize tla i biljnog materijala kao temelja za izračun precizne gnojidbe i moguće primjene biognojiva u pojedinim vinogradima u Istarskoj županiji i
• Poticati primijenjena istraživanja usmjerena na postupno uvođenje novih sorti vinove loze tolerantnijih na abiotičke i biotičke stresove, mjere za smanjenje erozije i povećanje bioraznolikosti te alternativne načine povećanja profitabilnosti vinograda.

Predstavnici Agencije za ruralni razvoj Istre sudjelovali su na završnoj konferenciji  projekta ECOVINEGOALS koja je održana 8. i 9. veljače u gradu Portoguaro, Venecija. Prezentirani su glavni outputi projekta, koji se tiču agroekološke tranzicije vinogradarskih područja prema održivoj proizvodnji s manje resursa i niskim udjelom ugljičnih emisija.

Više informacija o rezultatima projekta ECOVINEGOALS potražite na službenoj stranici projekta: https://ecovinegoals.adrioninterreg.eu/