Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

23.01.17 14:13 Starost: 2 g

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - mesar

 

AZRRI d.o.o. Pazin objavljuje natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - 6 mjeseci, uz probni rok od 1 mjesec Potrebna struka - mesar SSS.

 

Uvjeti Natječaja: 

- radno iskustvo najmanje 5 godina

- poznavanje vođenja skladišta i materijalnog poslovanja

 - poznavanje sustava HACCAP-a i sigurnosti hrane

 - procjena kapaciteta rada u timu

 

Za uži krug izabranih kandidata (3-5) vršiti će se i procjena praktičnog rada u rasijecanju i pripremi mesa za prodaju.

Zainteresirani kandidati svoje molbe sa životopisom mogu slati isključivo na e-mail: mihael.budak@azrri.hr.

Natječaj vrijedi 15 dana od dana objave.