Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

03.03.22 10:49 Starost: 119 d

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - radno mjesto - MESAR

 

AZRRI d.o.o. Pazin dana 03.03.2022. objavljuje natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – 6 mjeseci, od 14.03.2022. na radno mjesto – MESAR.

Osoba koja se zapošljava mora imati slijedeće kvalifikacije:

Razina obrazovanja: SSS

Struka:  Mesar

 

Ostali uvjeti:

1.  Poželjno radno iskustvo na poslovima u struci

2.  Poznavanje sustava HACCAP-a i sigurnosti hrane

3.  Procjena kapaciteta rada u timu

4.  Vozačka dozvola B kategorije

 

Natječaj je otvoren dana 03.03.2022.

Rok prijave je 8 dana, do 10.03.2022. u 15.00 sati.

 

Zainteresirani kandidati svoje molbe sa životopisom mogu slati isključivo na e-mail: info(at)azrri.hr.

ili poštom na adresu:

AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

Ulica prof. Tugomila Ujčića 1

52 000 Pazin

 

Da bi prijava na natječaj bila valjana mora sadržavati:

1.    Prijavu na Natječaj

2.    Životopis

3.    Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor o čijem terminu će biti naknadno obavješteni.

Natječaj vrijedi 8 dana od dana objave.