Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

24.05.21 13:53 Starost: 117 d

JAVNI POZIV gospodarskim subjektima na području gradova Buzet, Pazin i Vodnjan te općina Žminj i Svetvinčenat za sudjelovanje u provedbi Pilot aktivnosti projekta MADE IN-LAND

 

AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin objavljuje JAVNI POZIV gospodarskim subjektima za sudjelovanje u provedbi Pilot aktivnosti u sklopu projekta MADE IN-LAND.

JAVNI POZIV gospodarskim subjektima na području gradova Buzet, Pazin i Vodnjan te općina Žminj i Svetvinčenat za sudjelovanje u provedbi Pilot aktivnosti projekta MADE IN-LAND

Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin u okviru projekta „MAnagement and DEvelopment of INLANDs – MADE IN-LAND“ ID broj projekta 100481184 objavljuje

JAVNI POZIV

gospodarskim subjektima na području Buzet, Pazin i Vodnjan te općina Žminj i Svetvinčenat za sudjelovanje u provedbi Pilot aktivnosti projekta „MAnagement and DEvelopment of INLANDs – MADE IN-LAND“

I.

Svrha Javnog poziva je uključivanje gospodarskih subjekata s područja gradova Buzet, Pazin i Vodnjan te općina Žminj i Svetvinčenat u provedbu Pilot aktivnosti koja se odnosi na razvoj teritorijalnog brenda istarskog zaleđa i njegovu promociju putem web aplikacije i sustava pametnih-virtualnih kartica.

II.

Zainteresirani gospodarski subjekti koji se jave do 24. lipnja 2021. godine bit će uključeni kao lokacije na kojima će se provoditi projektna Pilot aktivnost.

III.

Opće informacije o projektu

Projekt okuplja ukupno devet partnera iz Jadranskih regija Hrvatske i Italije, a glavni cilj mu je zaštita i valorizacija neiskorištenih prirodnih i kulturnih potencijala kontinentalnih dijelova partnerskih regija. Projektne aktivnosti uključuju lokalne zajednice na području zaleđa i obale, u suradnji s kojima će se razviti teritorijalni brend, a kroz zajedničke marketing planove i IT alate promovirat će se materijalna i nematerijalna kulturna i prirodna baština. Projekt se provodi od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2021. godine u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Opis Pilot Aktivnost

Na području Istarske županije kao Pilot aktivnost predviđen je razvoj teritorijalnog brenda istarskog zaleđa u suradnji s lokalnom zajednicom te njegova promocija putem inovativnog IT alata. Razvijeni brend tematski će objedinjavati kulturna i prirodna dobra te gastronomsku ponudu kao i ponudu ostalih tradicionalnih proizvoda i povezanih usluga koji se nude u zaobalju te će povezivati sadržaje s posjetiteljima na obali. Nadalje, brend će biti popraćen vizualnim identitetom te marketinškim planom koji će služiti kao pomoćni alati budućim korisnicima za implementaciju razvijenog brenda.

Teritorijalni brend istarskog zaleđa promovirat će turističke sadržaje zaobalja temeljem tematske interpretacije „Osjećajna ruta istarskog nasljeđa/ Sense route of Istra heritage“.

Kako bi se testirao marketinški potencijal razvijenog brenda projektom će se razviti web aplikacija te sustav pametnih-virtualnih kartica. Testiranje će se provoditi na području gradova Buzet, Pazin i Vodnjan te općina Žminj i Svetvinčenat. Putem web aplikacije turistički će posjetitelji dobiti informacije o lokacijama tradicionalne ponude te lokacijama kulturne i prirodne baštine. Turističkim posjetiteljima bit će podijeljene pametne kartice preko kojih će moći konzumirati navedene usluge (npr. ulaznica u muzej, ručak u ugostiteljskom objektu, kupovina tradicionalnih suvenira). Dodatna funkcija web aplikacije bit će prikupljanje podataka o turističkim kretanjima i navikama posjetitelja kako bi se ostvarili uvjeti održivog upravljanja. 

V.

Gospodarski subjekti prihvatljivi za sudjelovanje u Pilot Aktivnosti:

1) Javne ustanove kulturne i prirodne baštine s područja navedenog u toč. 1. ovog Poziva

2) Mikro, mali i srednji poduzetnici s područja navedenog u toč. 1. ovog Poziva

    OPG-i / PG-i / Agroturizmi

    trgovine

    turističke agencije

    suvenirnice

    ugostiteljski objekti

    subjekti s posebnom ponudom

    i svi ostali zaintereisrani subjekti.

VI.

Prijavna dokumentacija

Prijavna dokumentacija Javnog poziva uključuje:

  • Uredno ispunjen obrazac prijavnice, potpisan od strane vlasnika / odgovorne osobe subjekta (prijavnica u prilogu ovog javnog poziva).

Prijave na Javni poziv dostavljaju se osobno u AZRRI d.o.o. ili putem e-pošte na adresu: petra.malekovic-susnjic(at)azrri.hr najkasnije do 24. lipnja 2021. do 15:00 sati.


Datoteke:
Prijavnica-1.docx