Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

20.10.21 11:09 Starost: 98 d

Poziv na dostavu ponuda za nabavu traktora za potrebe Centra za održivi razvoj stočarstva Društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

 

Obavještavamo Vas da je pokrenuta nabava za kupnju traktora za potrebe Centra za održivi razvoj stočarstva Društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

Pozivamo Vas na podnošenje ponude za nabavu za potrebe Centra za održivi razvoj stočarstva Društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Ulica prof. Tugomila Ujčića 1, 52000 Pazin.

Kako bi ponuda bila valjana potrebno je da sadrži:

 

  1. Ovjerenu ponudu sa svim tehničkim podacima stroja, cijenom bez poreza na dodanu vrijednost, ponudom uvjeta i načina plaćanja. Cijena treba uključivati isporuku FCO kupca - (Farma-Gortanov Brijeg, Pazin) i osposobljavanje naših radnika oko rada s traktorom. U ponudi treba istaknuti gdje se nalazi nama najbliži ovlašteni servis, te je li je osigurana isporuka rezervnih dijelova. Potrebno je u ponudi navesti vrijeme isporuke traktora od dana obavijesti o prihvaćenoj ponudi. Cijene traktora za ponuditelje iz drugih država članica EU treba biti iskazana u EUR-ima.
  2. Izjavu o nepromjenjivosti ponuđene cijene
  3. Informacije o kontakt osobama ponuditelja
  4. Ime, prezime i funkciju odgovorne osobe

 

Svi detalji oko uvjeta ovog natječajnog postupka nalaze se u dokumentu Obavijest o nabavi .

Kontakt osoba: Gordan Šubara, tel: 052 351-580, 091 619 6114.

 

 Rok dostave ponuda je 10.11.2021. u 12.00 sati.

 

Ponudu je potrebno je poslati na e-mail info(at)azrri.hr.

 Sa zadovoljstvom ćemo primiti Vašu ponudu.