Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

13.03.20 14:10 Starost: 119 d

Poziv ribarima iz Istarske županije za iskaz interesa u sklopu sudjelovanja u pilot aktivnosti europskog projekta Itaca

 

AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin kao partner na projektu ITACA - Inovativni alati za povećanje konkurentnosti i održivosti pelagičkog ribarstva Jadrana, poziva sve poduzetnike iz sektora ribarstva da se pridruže i sudjeluju u pilot aktivnosti projekta.

Pozivaju se svi poduzetnici iz sektora ribarstva da se pridruže i sudjeluju u pilot aktivnosti projekta:

prikupljanju i analizi podataka o ulovu male pelagičke ribe na području priobalja Istre, edukaciji i pilot testiranju ICT sustava za ribare u sklopu projekta Itaca, Interreg Italija-Hrvatska.

Opis projekta:

ITACA - Innovative Tools to increAse Competitiveness and sustainability of small pelagic fisheries (Inovativni alati za povećanje konkurentnosti i održivosti pelagičkog ribarstva Jadrana)
Program transnacionalne suradnje Italija – Hrvatska (Interreg IT-HR) – Projekti Standard
Prioritetna os 1: Plava inovacija
Specifični cilj 1.1: Poboljšanje uvjeta za inovacije u relevantnim sektorima plave ekonomije na programskom području
Opći cilj projekta ITACA jačanje je konkurentnosti poduzeća malog pelagičkog ribarstva Jadrana, te povećanje i jačanje inovativnog kapaciteta i poduzetničkih vještina, a sve to radi promicanja održivog i učinkovitog iskorištavanja jadranskih resursa. Projektom će se ujediniti istraživanja i inovacije kako bi se ribarima pružio instrument koji može osigurati održivo ribarstvo, povezujući kapacitet ribarske flote kako bi ulovili samo potrebnu količinu resursa u skladu s potražnjom na tržištu, izbjegavajući višak ulova. 

Projekt će operatorima sektora malog pelagičkog ribarstva Jadrana pružiti inovativni instrument koji će im omogućiti organizaciju ribolovnih aktivnosti na učinkovitiji i efikasniji način, odnosno maksimiziranje profita i izbjegavanje nepotrebnih troškova.

Predloženi znanstveni model će odrediti mehanizam formiranja cijene male pelagičke ribe Jadrana u svakom ribarskom području i što je još važnije, interakciju između različitih tržišta. Model će moći odrediti količinu ponude koju tržište može apsorbirati u različitim razdobljima godine, te mjeriti utjecaj koji opskrbljivač ima na cijenu i njegov posljedični učinak na račun dobiti i gubitka tvrtke.

Ovaj će pristup potaknuti umrežavanje i poboljšanu suradnju među različitim akterima ribarskog sektora, te će stvoriti povoljnije okruženje za inovacije i nakon završetka samog projekta.

Rok za iskaz interesa je do 31.03.2020 na e-mail adresu: iris.pentek(at)azrri.hr

Sudjelovanje u projektu je potpuno besplatno.