Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

03.09.20 08:48 Starost: 88 d

Ministarstvo poljoprivrede poziva na uključivanje u proces kreiranja baze projekata za financiranje iz EU fondova

 

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je poziv za sve zainteresirane da se uključe u kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova.

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga. U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture, a za slijedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike.

S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financiranje iz EU fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) i nacionalnog proračuna, sve zainteresirane strane mogu dati svoje prijedloge vezane uz poljoprivredu, ribarstvo, ali i ruralni prostor popunjavanjem upitnika te na taj način da aktivno pridonijeti stvaranju baze projekata.

Predviđena baza projekata bit će osnova za daljnje planiranje i kreiranje mjera usmjerenih ispunjavanju ciljeva definiranih strateškim dokumentima, između ostalog i vezanih uz ublažavanje posljedica pandemije COVID-19, odnosno stvaranja gospodarstva otpornijeg na posljedice kriznih situacija.

Prijedloge projekata moguće je prijaviti putem Google obrasca, a najkasnije do 30. rujna 2020. godine.Više informacija na službenim mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede ili kliknite ovdje.