Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

07.06.18 12:41 Starost: 259 d

POTPISAN MEMORANDUM O USKLAĐENOJ SURADNJI NA OČUVANJU HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA ISTRE

 

AZRRI, HPA i Agronomski fakultet (Zagreb) povezuju potencijale u zaštiti izvornih pasmina.

Dana, 07.06.2018., potpisan je memorandum o usklađenoj suradnji na očuvanju hrvatskih izvornih pasmina Istre.

Hrvatska razvija središnju nacionalnu banku animalnih gena te u AZRRI-u će biti regionalna (područna) banka gena kao dio nacionalne. U banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina s ciljem mogućnosti rekonstruiranja pasmine u slučaju izumiranja ili gubitka broja jedinki. Banka gena služi kao potpora „in vivo“ – „na terenu“ programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Banka gena predstavlja rezervnu kopiju zaštićene populacije u slučaju genetskih problema. Svaka banka gena ne čuva sav materijal na jednom mjestu, već da bi se spriječio trajni gubitak zbog prirodnih nepogoda, ratova i drugih opasnosti više kopija istog materijala čuvaju se na barem dva mjesta. Za hrvatske mediteranske pasmine Gortanov brijeg čuvat će sigurnosne kopije nacionalne banke gena.

Memorandum će omogućiti da se uzgojni programi izvornih pasmina provode u punini, uključujući i provedbu „staničnog“ i/ili „zemaljskog“ performance testa goveda, ovaca, magaraca i koza. Ovim pristupom će se u reprodukciji koristiti sve kvalitetnija grla ovih životinja. Infrastruktura za istarsko govedo AZRRI je izgradio kroz infrastrukturnu farmu za istarsko govedo. Razvojem suradnje koja započinje ovim memorandumom na Gortanovom brijegu će se stvoriti odgovarajuća infratsruktura i za istarskog magarca, istarsku ovcu i istarsku kozu.

Što su dugoročni ciljevi ovog memoranduma?

Imati veći broj mladih obitelji u ruralnom području koje će uzgajiati hrvatske izvorne pasmine Istre, od toga ostvarivati solidan dohodak. Sve više razvijati gastronomiju baziranu na izvornim namirnicama i javnost osvješćivati da se radi o našoj identitetskoj kulturi. Našu „kampanju“, livade, pašnjake i šume održavati u stanju u kojem su nam ostavili naši očevi i takvu, ugodnu za življenje ostaviti našim potomcima.