Logo
 HR  ENG  ITA 

Vijesti

24.06.21 14:38 Starost: 85 d

Održano 2. Regionalno događanje europskog projekta „MADE IN-LAND: Održivo upravljanje ruralnim prostorom“

 

Danas, 24. lipnja 2021. godine u Edukacijskom gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu kraj Pazina održano je 2. Regionalno događanje europskog projekta „MADE IN-LAND: Održivo upravljanje ruralnim prostorom“ kojega provodi AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin.

Projektom se izrađuje zajednička strategija prekograničnog područja koja će identificirati mogućnost povezivanje obale i unutrašnjosti, na način da se gostima na obali prezentira i ponudi jedinstveni sadržaj koji uključuje nevaloriziranu prirodnu i kulturnu baštinu unutrašnjosti, gastronomiju, te sve to objedini u turističku ponudu ruralnog područja Istre.

Jedna od pilot aktivnosti projekta predviđa osmišljavanje turističkog itinerara nazvanog „Osjetilna ruta istarskog nasljeđa“ / „Sense route of Istria heritage“, koji uključuje dionike javnog i privatnog sektora s područja gradova Buzet, Pazin i Vodnjan, te općina Žminj i Svetvinčenat, a koji će sudjelovati u pilot testiranju spomenutog itinerara.

Tijekom događanja, dionicima uključenim u MADE IN-LAND projekt predstavljen je način funkcioniranja softvera i virtualnog kredita koji će posjetitelji novoosmišljenog itinerara koristiti prilikom obilaska rute u unutrašnjosti Istre, a koji su ujedno i jedan od glavnih rezultata ovoga projekta. U drugom dijelu dana za predstavnike turističkog sektora održana je radionica vezana za analizu postojećih kanala i alata turističke promocije.

Sudionici 2. Regionalnog događanja projekta bili su predstavnici područne (regionalne) samouprave, predstavnici lokalnih turističkih zajednica, te dionici javnog i privatnog sektora istarskih gradova Pazina, Buzeta i Vodnjana, te općina Žminj i Svetvinčenat.

Svi sudionici složili su se kako je kroz jačanje sinergije aktera privatnog i javnog sektora, ovo dobar način za povećanja potencijala destinacije, te se nadaju da će se novoosmišljeni itinerar nastaviti koristiti i nakon završetka projektne implementacije.

Između jutarnjeg i popodnovnog ciklusa radionica, sudionici su imali priliku kušati jela istarskog goveda - Boškarin, uz korištenje tradicionalnih istarskih namirnica.

Europski projekt MADE IN-LAND, ukupnog budžeta 2.218,069,31 EUR, od čega za AZRRI 267.829,30 EUR, financiran je u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014-2020.
Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin partner je na projektu MADE IN-LAND, te na istom surađuje sa 7 partnera iz Hrvatske i Italije.

Projekt ima za cilj zaštitu i valorizaciju neiskorištenih prirodnih i kulturnih potencijala kontinentalnih dijelova partnerskih regija, Italije i Hrvatske.