Logo
 HR  ENG  ITA 

Program transnacionalne suradnje MEDITERAN - MED

1. poziv na natječaj: 03.03.2008.- 02.05.2008.

Za partnere iz Hrvatske  na Transnacionalnom programu MEDITERAN predviđena su sredstva koja uključuju alokaciju IPA sredstava za Republiku Hrvatsku u vrijednosti godišnje alokacije sredstava od 53.000 eura za 2007. godinu.

AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin u Programu MED sudjeluje u 2 projekta: 1. Projekt MARI-NET
                   2. Projekt MED-EMPORIUM

Projekt MARI-NET


Prioritet 4. Promicanje policentričnog i integriranog razvoja područja Mediterana
Cilj: 4.2. Jačanje identiteta i unaprjeđenje kulturnih bogatstava u cilju bolje integracije područja Mediterana

Trajanje projekta: 01.09.2008.- 31.08.2011.

Partneri:

  • Regione Emilia Romagna (Italija)
  • Comune di Carloforte (Italija)
  • Municipalite' de Marseille (Francuska)
  • Junta de Andalucia (Španjolska)
  • Ayuntamiento de Torroella (Španjolska)
  • Perfecture of Lesvos (Grčka)
  • Istarska županija: Agencija za ruralni razvoj Istre (Hrvatska)

Ukupna vrijednost projekta: 2.177.500,00 eura (AZRRI: 57.500,00 eura  od toga 48.875,00 alokacija IPA i 8.625,00 sufinanciranje)

Prema karakteristikama teritorija i turističke strukture različitih partnera uključenih u projekt svrha projekta je definirati metodologiju koja se može primijeniti na različite realnosti a ima za cilj: širenje  turizma koji je povezan sa prirodom, okolinom, otkrivanjem identiteta , izvornost i jedinstvenost različitih područja.