Logo
 HR  ENG  ITA 

Program Jadranske prekogranične suranje (IPA ADRIATICO)

IPA-in program jadranske prekogranične suradnje rezultat je zajedničkog rada programiranja kojega provode povezane države sudionice i dio je procesa suradnje na jadranskom području.

Države koje sudjeluju u programu uključuju države članice-  Italiju, Grčku i Sloveniju, državu kanditatkinju za ulazak u EU- Hrvatsku te države potencijalne kandidatkinje za ulazak u EU- Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Albaniju i Crnu Goru.

Program se temelji na suradnji između pet kandidatkinja/ potencijalnih kandidatkinja i tri države članice, čime potencijalno ispunjava ciljeve IPA-e dopuštajući državama sudionicima poduzimanje zajedničkih aktivnosti u svrhu razvoja njihovih teritorija, prema pravilima i propoisima Zajednice, razvojem institucionalnog kapaciteta država kandidatkinja.

Opći cilj programa je jačanje mogućnosti održivog razvoja jadranske regije usklađenom strategijom djelovanja među partnerima prihvatljivih područja.


KEY Q-A Key for the Quality in the development and responsible value build up of agro- food resources from both Adriatic coasts

Ključ  za kvalitetu u razvoju i  valorizacija poljoprivredno- prehrambenih resursa na jadranskom prostoru.

Cilj projekta KEY Q  je održivi razvoj jadranskog prostora kroz valorizaciju tipičnih proizvoda i poljoprivredno- prehrambenih resursa kroz:

-  Okolišnu i  kulturnu baštinu (gastronomska kultura i eksplotacija tipičnih proizvoda)
-  Ljudski kapital ( kompetencije i zapošljavanje)
- Edukacija stanovništva vezano za potrošnju kvalitetnih proizvoda

Svjestan razvoj visoko kvalitetnog turizma može pomoći razvoju lokalne ekonomije, bez negativnog utjecaja na okoliš i na prirodne resurse, doprinoseći socijalnoj stabailnosti i uravnoteženim odnosima između urbanih i ruralnih područja, obalnih i unutrašnjih teritorija jadranskog prostora koji dijeli visoke razine prirodnih i kulturnih bogatstava.

Cilj projekta je podržati razmjenu iskustava između studenata ugostiteljskih škola, profesora i lokalnog stanovništva partnera projekta radi razvoja integrirane turističke ponude koja se temelji na kvaliteti poljoprivredno- prehrambenih proizvoda.

Jedna od pilot aktivnosti projekta je  izgradnja i opremanje edukacijske kuhinje smještene na Gortanovom Brijegu u Pazinu u sklopu Centra za regionalno- ruralni razvoj. Edukacijska kuhinja  biti će centar izvrsnosti za razvoj lokalnih poljoprivredno- prehrambenih proizvoda. U sklopu edukacijske kuhinje biti će opremljen i restoran.

Mjera 2. Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika
Prioritet 2.4. Održivi turizam

Trajanje projekta:  27 mjeseci

PARTNERI:
LP: AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)
P1: Centar za profesionalnu edukaciju „Opera Villaggio del fanciullo“ (Italija)
P2: Turistička zajednica zapadno- hercegovačkog Kantona (Bosna i Hercegovina)
A1: Centar za edukaciju (Italija)
A2: Istarska županija (Hrvatska)
A3: Provincia di Padova (Italija)
A4: Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula (Hrvatska)
A5: Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj (Hrvatska)
A6: Turističko- ugostiteljska škola Antuna Štifanića, Poreč (Hrvatska)
A7: Srednja turističko- ugostiteljska škola Mostar (Hrvatska)

UKUPAN BUDGET: 677.695,00 EUR
BUDGET AZRRI: 310.000,00 EUR (263.500,00 EUR iz fonda IPA i 46.500,00 EUR nacionalno sufinaniranje)

 

 

Aktivnosti

Održan Znanstveni i tehnički forum & 1. Upravni odbor (11.04.2011., Rovinj) i Početna konferencija projekta Key Q (12.4.2011., Rovinj)

Prezentacije možete preuzeti u nastavku:
  AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)

  Opera Villaggio del Fanciullo (IT)

  Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Puli (HR)

  Turističko ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreču (HR)

  Srukovna škola Eugena Kumičića Rovinju (HR)

  Prezentacija projekta KEY Q (HR, ENG)

  Predstavljanje Upravnog odbora projekta KEY Q (ENG)
  
  Predstavljanje didaktičke kuhinje, AZRRI, Hrvatska (HR)

  Predstavljanje didaktičkog restorana "Le Torri" , CEFAL, ITALIJA (IT)

  Studentska mobilnost u KEY Q projektu, Ventar za obuku strukovne škole, ITALIJA (IT)