Logo
 HR  ENG  ITA 

Program Jadranske prekogranične suranje (IPA ADRIATICO)

IPA-in program jadranske prekogranične suradnje rezultat je zajedničkog rada programiranja kojega provode povezane države sudionice i dio je procesa suradnje na jadranskom području.

Države koje sudjeluju u programu uključuju države članice-  Italiju, Grčku i Sloveniju, državu kanditatkinju za ulazak u EU- Hrvatsku te države potencijalne kandidatkinje za ulazak u EU- Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Albaniju i Crnu Goru.

Program se temelji na suradnji između pet kandidatkinja/ potencijalnih kandidatkinja i tri države članice, čime potencijalno ispunjava ciljeve IPA-e dopuštajući državama sudionicima poduzimanje zajedničkih aktivnosti u svrhu razvoja njihovih teritorija, prema pravilima i propoisima Zajednice, razvojem institucionalnog kapaciteta država kandidatkinja.

Opći cilj programa je jačanje mogućnosti održivog razvoja jadranske regije usklađenom strategijom djelovanja među partnerima prihvatljivih područja.


INNOV.AGRI- „Integrated actions for cross-border innovation toward a quality and sustainable agriculture in the Adriatic area“

INNOV.AGRI- „Integrated actions for cross-border innovation toward a quality and sustainable agriculture in the Adriatic area“

Integrirane aktivnosti za prekograničnu inovaciju usmjerenu ka kvalitetnoj i održivoj poljoprivredi u jadranskom prostoru

Opći cilj INNOV.AGRI-ja jest poticati uravnotežen i održiv razvoj poljoprivrednog i poljoprivredno-industrijskog sektora u cijeloj Jadranskoj euroregiji kroz jačanje procesa suradnje u primarnom i sekundarnom sektoru između jadranskih obala te kroz povećanje tehnološkog transfera i inovacija u proizvodnom sustavu.

Ovaj pristup, primijenjen od strane partnera, pogodovat će uspostavljanju "akcijskog plana“ za integraciju i održivu promidžbu prekograničnih proizvodnih sustava, u skladu s Lisabonskom i Gothenburškom strategijom. 

Realizacija projekta omogućit će da Jadranska euroregija postane „inovativni prostor“ u kojem je primarni sektor konkurentniji i održiviji, pružajući tako nove mogućnosti razvoja talijanskih i istočnojadranskih regija.

Jedna od pilot aktivnosti je i izgradnja Centra za regionalno ruralni razvoj smješten na Gortanovom Brijegu, u sklopu kojeg bi se projektom financirala obnova postojeće zgrade te opremanje laboratorija za istraživanje, ureda te multifunkcionalnog hola sa kongresnom dvoranom.

Prioritet 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnjaPrioritet: 1.1. Istraživanje i inovacije

Trajanje projekta: 36 mjeseci

PARTNERI:
LP: CONSVIPO- Konzorcij za razvoj Polesina (Italija)
P1: Veneto Agricoltura- Regionalna Agencija za poljoprivredu, šumarstvo i poljoprivredno- prehrambeni sektor (Italija)
P2: ASSAM- Agencija poljoprivredno- prehrambenog sektora regije Marche (Italija)
P3: Coldiretti Abruzzo- federal regional coldiretti abruzzo (Italija)
P4: AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)
P5: Federalni agromediteranski institut Mostar (Bosna i Hercegovina)
P7: Općina Kotor (Crna Gora)
P8:Općina Bushat (Albanija)
A1: Specijalizirana tvrtka za prodaju voća i povrća iz Lusia i Rosolina (Italija)
A2: Poljoprivredni fakultet iz Tirane (Albanija)

Ukupna vrijednost projekta: 2.060.350,00 EUR
BUDGET AZRRI: 325.000,00 EUR (276.250,00 EUR iz IPA fonda i 48.750,00 EUR nacionalno sufinanciranje)