Logo
 HR  ENG  ITA 

Program Jadranske prekogranične suranje (IPA ADRIATICO)

IPA-in program jadranske prekogranične suradnje rezultat je zajedničkog rada programiranja kojega provode povezane države sudionice i dio je procesa suradnje na jadranskom području.

Države koje sudjeluju u programu uključuju države članice-  Italiju, Grčku i Sloveniju, državu kanditatkinju za ulazak u EU- Hrvatsku te države potencijalne kandidatkinje za ulazak u EU- Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Albaniju i Crnu Goru.

Program se temelji na suradnji između pet kandidatkinja/ potencijalnih kandidatkinja i tri države članice, čime potencijalno ispunjava ciljeve IPA-e dopuštajući državama sudionicima poduzimanje zajedničkih aktivnosti u svrhu razvoja njihovih teritorija, prema pravilima i propoisima Zajednice, razvojem institucionalnog kapaciteta država kandidatkinja.

Opći cilj programa je jačanje mogućnosti održivog razvoja jadranske regije usklađenom strategijom djelovanja među partnerima prihvatljivih područja.


ZOONE „Zoo technical networking for a sustainable innovation in Adriatic euroregion“

ZOONE-Zootehničko umrežavanje radi održive inovativnosti u Jadranskoj euroregiji

Cilj projekta je jačanje inovacijskih kapaciteta na istraživačkoj, tehničkoj  i  institucionalnoj razini radi stvaranja povoljnog okruženja i davanja specifične potpore zootehničkim tvrtkama.

Stvaranje zajedničke znanstvene i instutucionalne mreže osnova je za razvoj poduzetničkih farmi.

Jedna od pilot aktivnosti projekta je i izgradnja nastambe za tov teladi istarskog goveda i provedbu performance testa smještene na Gortanovom brijegu u Pazinu.

Nastamba za tov teladi istarskog goveda i provedbu performance testa – provoditi će se pokusni tov teladi/junadi u skupinama po 10 grla, te performance testiranje teladi/junadi potencijalnih bikova, te boksevi za smještaj 3 bika radi zootehničkih i znanstveno – istraživačkih aktivnosti na kvalitetnim bikovima u svrhu zaštite bioraznolikosti i zaštite genetskog potencijala

Prioritet: 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja
Mjera: 1.1. Istraživanje i inovacije

Predviđeno trajanje projekta:  36 mjeseci

PARTNERI:
LP: Regija Marche- Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo (Italija)
P1: Regija Abruzzo- Odjel za poloprivredne politike, ruralni razvoj, šumarstvo, lov i ribolov (Italija)
P2: Politehničko sveučilište Marche- Poljoprivredni fakultet (Italija)
P3: Sveučilište u Udinama- Odjel za životinjske znanosti (Italija)
P4: Ministarstvo poljoprivrede, hrane i zaštite potrošača (Albanija)
P5: Poljoprivredno- pehrambeni fakultet Sveučilišta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)
P6: AZRRI-Agencija za ruralni razvoj istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)
P7: Ministarstvo poloprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (Srbija)
P8: Poljoprivredna i šumarska komora Slovenije, Poljoprivredni i šumarski institut Nova gorica (Slovenija)

Ukupna vrijednost projekta: 1.881.227,77 EUR.

Budget AZRRI: 262.716,67 EUR (223.309,17 EUR iz IPA fonda i 39.407,50 EUR nacionalno sufinanciranje).

Više o projektu možete pronaći na web stranici  www.zooneproject.eu