Logo
 HR  ENG  ITA 

Program Jadranske prekogranične suranje (IPA ADRIATICO)

IPA-in program jadranske prekogranične suradnje rezultat je zajedničkog rada programiranja kojega provode povezane države sudionice i dio je procesa suradnje na jadranskom području.

Države koje sudjeluju u programu uključuju države članice-  Italiju, Grčku i Sloveniju, državu kanditatkinju za ulazak u EU- Hrvatsku te države potencijalne kandidatkinje za ulazak u EU- Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Albaniju i Crnu Goru.

Program se temelji na suradnji između pet kandidatkinja/ potencijalnih kandidatkinja i tri države članice, čime potencijalno ispunjava ciljeve IPA-e dopuštajući državama sudionicima poduzimanje zajedničkih aktivnosti u svrhu razvoja njihovih teritorija, prema pravilima i propoisima Zajednice, razvojem institucionalnog kapaciteta država kandidatkinja.

Opći cilj programa je jačanje mogućnosti održivog razvoja jadranske regije usklađenom strategijom djelovanja među partnerima prihvatljivih područja.


LOCDEWEB – „Capacity-building project on enhancing sustainable local and rural development in western Balkans by implanting the LEADER experience”

LOCDEWEB-Projekt povećanja kapaciteta u procesu jačanja održivog lokalnog i ruralnog razvoja u zemljama zapadnog Balkana primjenom LEADER iskustva 

Glavni cilj projekta je prijenos znanja i iskustva iz Europske Unije, a posebno Grčke, vezanih za uvođenje inovativnih pristupa u odlučivanju i planiranju lokalnog održivog razvoja, uključivanjem svih dionika u taj proces, kao uvod u uvođenje LEADER pristupa u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Projektom će se izraditi smjernice razvoja i tržišne valorizacije lokalnih autohtonih vrijednosti s ciljem jačanja održivog razvoja kao jednog od glavnih društvenih prioriteta Republike Hrvatskoj.

Specifični ciljevi projekta su: (1) Informirati nacionalne zakonodavne organe o predloženim metodama planiranja i razvoja (2) Educirati lokalne dionike održivog razvoja te osposobiti mrežu znanja koja će u budućnosti implementirati predložene aktivnosti te (3) izrada lokalnih razvojnih dokumenata temeljenih na nacionalnim i regionalnim strateškim planovima s posebnim naglaskom na održivi razvoj ruralnih područja.

Prioritet 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja
Mjera 1.4. Institucionalna suradnja

Trajanje projekta: 24 mjeseca

PARTNERI:
LP: ANION - Ionian Islands development Agency (Grčka)
P1: Sarajevska regionalna razvoja agencija SERDA d.o.o. (Bosna i Hercegovina)P2: AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)
P3: Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije (Hrvatska)

Ukupna vrijednost projekta: 1.349.800,00 EUR
BUDGET AZRRI: 303.000,00 EUR (257.550,00 EUR iz IPA fonda i 45.450,00 EUR nacionalno sufinanciranje)