Logo
 HR  ENG  ITA 

Program transnacionalne suradnje MEDITERAN - MED

1. poziv na natječaj: 03.03.2008.- 02.05.2008.

Za partnere iz Hrvatske  na Transnacionalnom programu MEDITERAN predviđena su sredstva koja uključuju alokaciju IPA sredstava za Republiku Hrvatsku u vrijednosti godišnje alokacije sredstava od 53.000 eura za 2007. godinu.

AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin u Programu MED sudjeluje u 2 projekta: 1. Projekt MARI-NET
                   2. Projekt MED-EMPORIUM

Projekt MED - EMPORIUM

Prioritet 1. jačanje inovacijskih kapaciteta
Cilj: 1.2. Jačanje strateške suradnje između aktera gospodarskog razvoja i tijela javne vlasti

Trajanje projekta: 01.01.2009.- 30.12.2011.

Partneri:

 • Provincia di Grosseto (Italija)
 • Conseil General du Gard (Francuska)
 • Regione Sardegna (Italija)
 • Soller City council- Ajuntament de Soller (Španjolska)
 • North Aegean Region (Grčka)
 • Larnaca District Development Agency (Cipar)
 • Provincia di Lucca (Italija)
 • Gospodarska Komora Slovenija (Slovenija)
 • AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
 • Centar za subtropske kulture, Podgorica (Crna Gora)

Ukupna vrijednost projekta: 2.100.000,00 eura (AZRRI: 50.000,00 eura )

Cilj projekta je bolja organizacija sektora proizvodnje i sektora usluga da bi se omogućilo partnerima projekta šire djelovanje: internacionalizacija poduzeća , jačanje prekograničnih tržišta i socijalno povezivanje koji se temelje na identitetu teritorija.

Projekt MARI – NET

Prioritet 4. Promicanje policentričnog i integriranog razvoja područja Mediterana
Cilj: 4.2. Jačanje identiteta i unaprjeđenje kulturnih bogatstava u cilju bolje integracije područja Mediterana

Trajanje projekta: 01.09.2008.- 31.08.2011.

Partneri:

 • Regione Emilia Romagna (Italija)
 • Comune di Carloforte (Italija)
 • Municipalite' de Marseille (Francuska)
 • Junta de Andalucia (Španjolska)
 • Ayuntamiento de Torroella (Španjolska)
 • Perfecture of Lesvos (Grčka)
 • Istarska županija: Agencija za ruralni razvoj Istre (Hrvatska)

Ukupna vrijednost projekta: 2.177.500,00 eura (AZRRI: 57.500,00 eura  od toga 48.875,00 alokacija IPA i 8.625,00 sufinanciranje)

Prema karakteristikama teritorija i turističke strukture različitih partnera uključenih u projekt svrha projekta je definirati metodologiju koja se može primijeniti na različite realnosti a ima za cilj: širenje  turizma koji je povezan sa prirodom, okolinom, otkrivanjem identiteta , izvornost i jedinstvenost različitih područja.