Logo
 HR  ENG  ITA 

Program Jadranske prekogranične suranje (IPA ADRIATICO)

IPA-in program jadranske prekogranične suradnje rezultat je zajedničkog rada programiranja kojega provode povezane države sudionice i dio je procesa suradnje na jadranskom području.

Države koje sudjeluju u programu uključuju države članice-  Italiju, Grčku i Sloveniju, državu kanditatkinju za ulazak u EU- Hrvatsku te države potencijalne kandidatkinje za ulazak u EU- Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Albaniju i Crnu Goru.

Program se temelji na suradnji između pet kandidatkinja/ potencijalnih kandidatkinja i tri države članice, čime potencijalno ispunjava ciljeve IPA-e dopuštajući državama sudionicima poduzimanje zajedničkih aktivnosti u svrhu razvoja njihovih teritorija, prema pravilima i propoisima Zajednice, razvojem institucionalnog kapaciteta država kandidatkinja.

Opći cilj programa je jačanje mogućnosti održivog razvoja jadranske regije usklađenom strategijom djelovanja među partnerima prihvatljivih područja.


AREA-"- Agricultural RICA Extension Adriatic Area Transfer of best practices to support the construction of RICA in Adriatic cross-border regions"

AREA-Transfer najbolje prakse poljoprivredne savjetodavne službe RICA kao potpora u uspostavi RICA-e u Jadranskim prekograničnim regijama

Projekt AREA namjerava ojačati mogućnosti i izazove sa kojima su suočena prekogranična ruralna područja, kroz promociju i širenje mreže FADN kao informativni sustav usmjeren na praćenje ekonomskih i struktutrnih uvjeta poljoprivrednih gospodarstava u Europi. ( FADN- Farm Accountancy Data Network je instrument za vrednovanje dohotka poljoprivrednih gospodarstava i utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike.

Glavni cilj projekta je prijenos metodologije FADN putem mreže jake institucionalne suradnje, te uspostavljanja pilot područja u jadranskim regijama koje nisu članice europske unije. Na taj način prikupile bi se informacije i podaci potrebni za definiranje budućeg programskog razdoblja europske unije, nakon 2013. godine

Prioritet: 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja
Mjera: 1.4. Institucionalna suradnja

Trajanje projekta: 30 mjesecI

PARTNERI:
LP: Regija Emilia Romagna-Odjel za generalnu poljoprivredu (Italija)
P1: Poljoprivredni fakultet iz Tirane (Albanija)
P2: Poljoprivredna i šumarska komora Slovenije, Poljoprivredni i šumarski institut Nova gorica (Slovenija)
P3: ERVET- Ekonomska razvojna agencija Emilie- Romagna (Italija)
P4: Regija Marche- Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo (Italija)
P5: AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)
P6: Provincija Ravenna (Italija)
P7: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane (Slovenija)
A1: MiPAAF: Ministarstvo poljoprivrede, hrane i šumarstva (Italija)

Ukupna vrijednost projekta: 2.236.354,00 EUR

BUDGET AZRRI:180.600,00 EUR (153.510,00 EUR iz IPA fonda i 27.090,00 EUR nacionalno sufinanciranje)