Logo
 HR  ENG  ITA 

Program Jadranske prekogranične suranje (IPA ADRIATICO) (copy 1)

IPA-in program jadranske prekogranične suradnje rezultat je zajedničkog rada programiranja kojega provode povezane države sudionice i dio je procesa suradnje na jadranskom području.

Države koje sudjeluju u programu uključuju države članice-  Italiju, Grčku i Sloveniju, državu kanditatkinju za ulazak u EU- Hrvatsku te države potencijalne kandidatkinje za ulazak u EU- Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Albaniju i Crnu Goru.

Program se temelji na suradnji između pet kandidatkinja/ potencijalnih kandidatkinja i tri države članice, čime potencijalno ispunjava ciljeve IPA-e dopuštajući državama sudionicima poduzimanje zajedničkih aktivnosti u svrhu razvoja njihovih teritorija, prema pravilima i propoisima Zajednice, razvojem institucionalnog kapaciteta država kandidatkinja.

Opći cilj programa je jačanje mogućnosti održivog razvoja jadranske regije usklađenom strategijom djelovanja među partnerima prihvatljivih područja.


AGRINNO-„Miniaturisation Innovation in Rural Agro-food Enterprises“

 AGRINNO-Inovacija minijaturizacije u ruralnim poljoprivredno-prehrambenim tvrtkama

Projekt AGRINNO naglašava inovaciju u poljoprivredno-prehrambenom sektoru (posebice u sektoru voća i povrća te sektoru mljekarstva).

Cilj projekta je jačanje istraživačkih i inovacijskih vještina u poljoprivrednom sektoru s ciljem  jačanja konkurentnosti i razvoj Jadranskog područja kroz gospodarsku, društvenu i institucionalnu suradnju, povećanjem konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva te pojedinca u poljoprivredno prehrambenom sektoru.

Projektom će se: (1.)analizirati stanje tvrtki u  poljoprivredno prehrambenom sektoru Jadranskog područja dajući jasnu sliku potencijala koji trebaju biti ojačani, (2.) povećati i izgraditi kapacitete lokalnih eksperata u poljoprivredno- prehrambenih inovacija, (3.) kreirati internacionalne  tehnološke platforme za transfer znanja i tehnologija

Prioritet: 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja
Mjera: 1.1. Istraživanje i inovacije

Predviđeno trajanje projekta:  30 mjeseci

PARTNERI:
LP: Regija Epirus (Grčka)
P1: Poslovno inovacijski centar regije Epirus (Grčka)
P2: Općina Acqualagna (Italija)
P3: Brdsko-planinska zajednica Sirentina (Italija)
P4: AZRRI-Agencija za ruralni razvoj istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)
P5: Hrvatska gospodarska komora (Hrvatska)
P6: Udruga Split zdravi grad (Hrvatska)
P7: Fond za razvoj Albanije (Albanija)
P8: Udruga poduzetnika i poslodavca Žepče (Bosna i Hercegovina)

Ukupna vrijednost projekta: 1.721.350,00 Eur
Budget AZRRI: 146.750,00 EUR (124.737,50 EUR iz IPA fonda i 22.012,50 EUR naconalno sufinanciranje)