Logo
 HR  ENG  ITA 

Program Jadranske prekogranične suranje (IPA ADRIATICO)

IPA-in program jadranske prekogranične suradnje rezultat je zajedničkog rada programiranja kojega provode povezane države sudionice i dio je procesa suradnje na jadranskom području.

Države koje sudjeluju u programu uključuju države članice-  Italiju, Grčku i Sloveniju, državu kanditatkinju za ulazak u EU- Hrvatsku te države potencijalne kandidatkinje za ulazak u EU- Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Albaniju i Crnu Goru.

Program se temelji na suradnji između pet kandidatkinja/ potencijalnih kandidatkinja i tri države članice, čime potencijalno ispunjava ciljeve IPA-e dopuštajući državama sudionicima poduzimanje zajedničkih aktivnosti u svrhu razvoja njihovih teritorija, prema pravilima i propoisima Zajednice, razvojem institucionalnog kapaciteta država kandidatkinja.

Opći cilj programa je jačanje mogućnosti održivog razvoja jadranske regije usklađenom strategijom djelovanja među partnerima prihvatljivih područja.


CHORUM- „new Concepts and Hypotesis Of Rural Management“

CHORUM-Novi koncepti i hipoteze o ruralnom upravljanju

Glavni cilj projekta je razvoj prekogranične strategije i komasacije kroz integrirani pristup između javnog i privatnog te kroz aktere ekonomije poljoprivrednog sektora putem aktivnog i strategijskog upravljanja održivim razvojem prirodnog i kulturnog bogatstva Jadranske Euroregije kao i spriječavanje prirodnih i tehnoloških rizika na području visoke razine zaštite okoliša, povijesnih, arhitektonskih i kulturnih zanimljivosti.

Specifični ciljevi su: (1) razvoj socio-ekonomske strukture ruralnog područja; (2) poticanje zapošljavanja u zaštićenim prirodnim i kulturnim područjima; (3) Prikupljanje i prijenos znanja pri poljoprivrednom i ruralnom razvoju, (4) osviješćivanje lokalne zajednice za suočavanjem i spriječavanjem prirodnog i tehnološkog rizika, (5) omogućavanje implementacije Europske politike u poljoprivrednom i ruralnom sektoru, (6) jačanje strateškog upravljanja od strane institucija za pomoć lokalne zajednice, (7) olakšavanje razmjene informacija javnog i privatnog sektora te osiguravanje predstavnika na višoj poziciji u poljoprivrednom sektoru i ruralnom razvoju

Prioritet: 2. Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika
Mjera 2.2. Upravljanje prirodnim i kulturnim bogatstvima i sprječavanje prirodnih i tehnoloških rizika

Trajanje projekta: 36 mjeseci

PARTNERI:
LP: COPAGRI Marche (Italija)
P1: Regija Marche- Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo (Italija)
P2: Agencija za razvoj  Regije Marche (Italija)
P3: Regija Abruzzo (Italija)
P4: Regija Emilia-Romagna (Italija)
P5: Ministarstvo pojoprivrede, hrane i zaštite potrošača (Albanija)
P6: Agencija za razvoj planinskog područja (Albanija)
P7: LIR-Lokalna inicijativa razvoja (Bosna i Hercegovina)
P8: Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
P9: AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)

Ukupna vrijednost projekta: 2.204.000,00 EUR
BUDGET AZRRI: 200.000,00 EUR (170.000,00 EUR iz IPA fonda i 30.000,00 EUR nacionalno sufinanciranje)