Logo
 HR  ENG  ITA 

IPA- Transnacionalni program Jugoistočni prostor

Transnacionalni program suradnje za jugoistočnu Europu za razdoblje od 2007. do 2013. godine dio je Europske teritorijalne suradnje s glavnim ciljem jačanja  i promicanja teritorijalnog razvoja i integracije u području suradnje u programskom razdoblju.

Programsko područje obuhvaća 16 europskih zemalja: Hrvatsku, Rumunjsku, Bugarsku, Sloveniju, Mađarsku, Grčku, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Austriju, Slovačku, Italiju (regije Lombardia, Veneto, Puglia, Friuli-Venezia-Giulia, Trento, Bolzano, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo i Molise), Ukrajinu i Moldaviju.

Transnacionalna suradnja usredotočena je na ograničeni broj prioritetnih područja u skladu s Lisabonskim ugovorom i Gothenburškim protokolom: inovacije, okoliš, pristupačnost i održivi urbani razvoj. Program se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, koji je za programsko razdoblje 2007.-2013 predvidio proračun od 206 milijuna eura. Sudjelovanje država koje nisu članice EU financirat će se iz IPA pretpristupnog programa i Europskog programa za susjedstvo. IPA sredstva koja su na raspolaganju za financiranje sudjelovanja hrvatskih korisnika iznose 360.000 EUR.

Prioriteti programa su sljedeći:

1. Olakšavanje inovacija i poduzetništva
2. Zaštita i poboljšanje okoliša
3. Poboljšanje pristupačnosti
4. Razvoj transnacionalne sinergije za održivi razvoj područja

AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin sudjeluje u Programu IPA Adriatico sa ukupno 5 projekata:

  1. DESK ARTS
  2. IRCOS
  3. RETOUR
  4. GREEN ECONOMY
  5. S.Ma.P.

DeskArts: The innovatice ICT solution for promoting cultural values and tourism potential

Inovativnia ICT ( Informacijska i komunikacijska tehnologija) rješenja za promociju kulturnih vrijednosti i turistički potencijal

Cilj projekta DeskArts je pružanje inovativnih kanala za promociju kulturnih vrijednosti i turističkih potencijala u jugoistočnom prostoru.

Projektom će se prikupiti digitalne slike iz svake zemlje partenra projekta (poljoprivredne proizvodnje, krajobraza, arhitektura, povijeni centri)  te će se one obraditi DeskArts aplikacijom. Desk Arts je inovativni ICT (informacijska i komunikacijska tehnologija) alat koji će u projektu služiti promidžbi  lokalnog identiteta.

Mjera: 4. Razvoj transnacionalne sinergije za održivi razvoj područja
Prioritet: 4.3. Promocija i korištenje kulturnih vrijednosti i razvoja

Trajanje projekta: 36 mjeseci

PARTNERI:
LP: Regija Zapadna makedonija (Grčka)
P1: Tehnološki institut RACTI (Grčka)
P2: Tehnološki fakultet Beč (Austria)
P3: Regionalna razvojna agencijia Gorenska (Slovenija)
P4: Istraživački institut Mađarske (Mađarska)
P5: AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)
A1:  Asocijacija novinara “Europsa alternativa” (Ukraina)

Ukupna vrijednost projekta: 11.862.500,00 kn
BUDGET AZRRI: 438.000,00 kn za trogodišnje razdoblje (372.300,00 kn iz fonda IPA i 65.700,00 kn nacionalno sufinanciranje)