Logo
 HR  ENG  ITA 

IPA SLOVENIJA- HRVATSKA

Operativni program IPA Slovenija – Hrvatska 2007-2013 je izrađen u svrhu promicanja prekogranične suradnje između Republike Slovenije i Republike Hrvatske.

Ciljano područje ovog Programa je područje zajedničke slovensko-hrvatske granice. Predmetne županije i regije pripadaju teritorijalnim jedinicama NUTS 3 razine. Stoga, prihvatljiva područja NUTS 3 razine u Sloveniji i Hrvatskoj jesu:

Slovenija(statističke regije): Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko- kraška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska (20%)

Hrvatska (županije): Međimurska, Varaždinska, Krapinsko- zagorska, Zagrebačka, Karlovačka, Primorsko- goranska, Istarska, Grad Zagreb (20%).

Projekt APRO - Prekogranična inicijativa za zaštitu i revitalizaciju biološke raznolikosti okoliša korištenjem autohtonih pasmina  

Akronim:  APRO

Prioritet:  Očuvanje zaštićenih područja, ekološki značajnih područja i kulturne baštine

Vodeći partner:  AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

Partneri: 

  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova   Gorica,
  • Istarska županija,
  • Veterinarski fakultet Sveučilišta  u Ljubljani

Trajanje projekta:           01/01/2011 – 31/03/2013

Ukupni proračun projekta: 948.720,46 EUR

Budget AZRRI: 415.942,84 EUR

IPA sredstva: 353.551,41 EUR

sufinanciranje 15%: 62.391,43 EUR

 

Ciljevi projekta :

  • Pridonijeti uspostavljanju ravnoteže u ekosustavu povratom ekstenzivnog  – pašno-košnog uzgoja prvenstveno izvornih pasmina (istarsko govedo, koza, ovca i magarac)
  • Razviti zajednički prekogranični pristup u zaštiti istarskih autohtonih pasmina stvaranjem potrebnih preduvjeta za povratak i opstanak u povijesno i klimatsko područje uzgoja te zajedničko definiranje programa revitalizacije tradicijskog uzgoja uzgoja izvornih pasmina koje se hrane ispašom i sijenom dobijenim košnjom travnjaka.
  • Stvaranje uvjeta za provedbu zajedničkih zootehničkih, znanstvenih i stručnih mjera zaštite izvorne pasmine istarskog goveda za cjelokupno povijesno područje uzgoja istarskog goveda, te u nastavku i drugih izvirnih pasmina.
  • Podizanje svijesti stanovništva i javnosti ruralnog prekograničnog područja o bitnosti biološke raznolikosti te ukazivanje na posljedice gubitaka autohtonih pasmina u našim svakodnevnim životima

Projektom će se osigurani temeljni infrastrukturni uvjeti za usklađen zajednički rad na zaštiti autohtonih pasmina – izgradnja staje za nukleus stado na Gortanovom brijegu kraj Pazina u sklopu Centra za regionalno ruralni razvoj i zaštitu biološke raznolikosti Istre.