Logo
 HR  ENG  ITA 

Projekt NOVA KREATIVA - Uspostava inovativne i kreativne poslovne arhitekture međuregijske suradnje i jačanje zajedničkog poslovnog povezivanja poduzetništva

Akronim: NOVA KREATIVA

Prioritet: Gospodarski i socijalni razvoj – Razvoj poduzetništva
Vodeći partner: Vedoma, Zavod za razvoj znanja i poduzetništva

Partneri:            

  • Razvojna agencija Kozjansko
  • AZRRI– Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
  • Grad Pazin
  • EKTC – Europski tehnološki i kulturni centar Maribor

Trajanje projekta: 01/02/2011. – 01/02/2013.

Ukupni proračun projekta: 717.470,34 EUR

Budget AZRRI: 208.487,62 EUR

IPA sredstva: 177.214,48 EUR

Sufinanciranje 15%: 31.273,14 EUR

 

Ciljevi projekta: 

  • Uspostava uvjeta i osnivanje međuregijskog razvojno – inovativnog poslovnog  inkubatora znanja koji će pripremati, usmjeravati, nadzirati, provoditi  i vrednovati sve djelatnosti i postupke s područja poticanja prekogranične poslovne suradnje i suradnje mikro, malih i srednjih poduzeća.
  • Uspostava prekogranične mreže mobilnosti regionalnih ambasadora znanja; kadrova za efikasnije zapošljavanje.
  • Razvoj i izrada pilot - modela usluga za potporu poboljšanja zajedničke poslovne suradnje za mikro, mala i srednja poduzeća.
  • Uspostava mreže poduzeća koja služe kao primjer dobre prakse i predstavljaju školski primjer za sve daljnje aktivnosti unutar inkubatora znanja u kontekstu razvoja prekograničnog poduzetništva na modelu porodičnog poduzeća mladih obitelji (kulturne industrije: kulturni i baštinski turizam).
  • Izrada koncepta i pokretanje novih, zajedničkih medija s ciljem razvoja novih, prekograničnih, razvojnih, obrazovnih, poslovnih i informacijskih mogućnosti, te mogućnosti zapošljavanja, a što je povezano sa planiranim ciljevima projekta koji su namijenjeni pojedinim ciljnim skupinama.