Logo
 HR  ENG  ITA 

BIO-DEV-COOP

BIO-DEV-COOP: Building the link between conservation of biodiversity and economic development through cooperative management

Izgradnja veza između zaštite biološke raznolikosti i ekonomskog razvoja kroz zajedničko upravljanje

 

Cilj projekta BIO-DEV-COOP je poboljšanje učinkovitosti regionalnih politika usmjerenih na biološku raznolikost. Članak 11. dokumenta konvencije Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (CBD) obavezuje zemlje članice Europske unije na usvajanje ekonomskih i socijalnih mjera usmjerenih očuvanju i održivom korištenju komponenti biološke raznolikosti.

Projektni partneri imaju za cilj identificirati i analizirati stanje u svojim područjima te izraditi mape pomoću GIS tehnologije koje će služiti za monitoring biološke raznolikosti i prirodnih zaštićenih resursa.

 

Mjera: 2. Zaštita i poboljšanje okoliša

 

Trajanje projekta: 24 mjeseci

 

PARTNERI:

LP: Sveučilšte Aristotle, Thessaloniki (Grčka)

P1: Regija Zapadna makedonija (Grčka)

P2: Nacionalni institut za istraživanje i razvoj Dunava (Rumunjska)

P3: Sveučilište Szent Istvan (Mađarska)

P4: Općina San Severino Lucano (Italija)

P5: BSC- poslovni centar Kranj (Slovenija)

IPA-P1: AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)

IPA –P2: Sveučilište Odesa (Ukrajina)

 

1.770.000,00 eura (AZRRI: 230.000,00/ 195.500,00 + 34.500,00 Eura)

Ukupna vrijednost projekta: 13.275.000,00 kn

BUDGET AZRRI: 1.725.000,00 kn za dvogodišnje razdoblje (1.466.250,00 kn iz fonda IPA i 258.750,00 kn nacionalno sufinanciranje)