Logo
 HR  ENG  ITA 

I 4 HER.CU.LA

I 4 HER.CU.LA: Inform Invest Innovate for Heritage in Cultural Landscape

Informiranje, investicije i inovacije kulturne baštine

 

Očuvanje kulturne baštine predstavlja za javnu upravu značajni trošak ali i važnu stratešku smjernicu za gospodarski razvoj različitih europskih regija.

Projektom I 4 HER.CU.LA želi se dokazati da i u slučaju nedostatnih  javnih investicija, kulturna baština može predstavljati  priliku za gospodarski razvoj. Upravo stoga projektom se želi  prikazati potencijal koji kulturna baština predstavlja, a vezan je za ekonomski razvoj.

Strategija projekta temelji se na četiri „I“:

-          Informiranje: informiranje stanovništva o potencijalu kulturne baštine

-          Internacionalizacija: privlačenje stranih investitora

-          Investicije: razvoj poslovnih modela javno-privatnog partnerstva

-          Inovacije: posebna važnost dana je inovativnim pristupima valorizacije kulturne baštine.

Projektom će se izraditi  Strategija valorizacije kulturne baštine, a jedna od pilot aktivnosti biti će izrada Strategija

 

 

Mjera: 4. Razvoj transnacionalne sinergije za održivi razvoj područja

 

Trajanje projekta: 24 mjeseca

 

PARTNERI:

LP: Regija Emilia Romagna (Italija)

P1: ISTUD Fondacija za poslovnu kulturu (Italija)

P2: Provincija Modena (Italija)

P3: Provincija Lesvos (Grčka)

P4: Razvojna agencija Aegeijske Regije (Grčka)

P5: Agencija za turizam Kamnik (Slovenija)

P6: Fakultet za poslovne i komercijalne nauke (Slovenija)

P7: Zavod za graditeljstvo Slovenije (Slovenija)

P8: Regija Timis (Rumunjska)

P9: Agencija za transdunavsku regionalnu inovaciju (Mađarska)

IPA-PP1: AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)

 

1.519.800,00 Eura

Ukupna vrijednost projekta: 11.398.500,00 kn

BUDGET AZRRI: 1.050.000,00 kn za dvogodišnje razdoblje(892.500,00 kn iz fonda IPA i 157.500,00 kn nacionalno sufinanciranje)