Logo
 HR  ENG  ITA 

AFI

AFI: Agriculture and Food Innovation

Inovacije u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru

 

Cilj projekta AFI je usklađivanje zemalja partnera projekta sa smjernicama Zajedničke poljoprivredne politike u segmentu inovacijskih procesa.

Glavni cilj projekta jest izgradnja istraživačkih, tehnološko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u jadranskim europskim regijama jačanjem veza između istraživačkih organizacija, institucija i prehrambenih poduzeća tvoreći tako tzv. "trokut znanja". Nedostatak konkurentnosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, zapravo, ponajviše ovisi poteškoćama na koje mala i srednja poduzeća u prehrambenom sektoru nailaze u pristupu rezultatima istraživanja i njihovom korištenju. Ponajprije, ne postoji dovoljan broj sustava koji mogu prenijeti raspoložive rezultate istraživanja (koji dolaze iz trenutno važnih centara za istraživanja) s istraživačke na poduzetničku razine; osim toga, prehrambena poduzeća, osobito mala i srednja poduzeća, imaju oskudne kapacitete prepoznavanja vlastitih potreba i primjene rezultata istraživanja u proizvodnim procesima.

 

1. Olakšavanje inovacija i poduzetništva

 

Trajanje projekta: 24 mjeseca

 

PARTNERI:

LP: Regija Emilia Romagna (Italija)

P1: Democenter-Sipe (Italija)

P2: CNA- Modena (Italija)

P3: Provincija Lesvos (Grčka)

P4: Gospodarska komora Atena (Grčka)

P5: Federacija hrane i industrije (Grčka)

P6: Klaster eko proizvođača (Grčka)

P7: Ministarstvo poloprivrede i ruralnog razvoja (Rumunjska)

P8: Akademija ekonomskih znanosti Bucharest (Rumunjska)

P9: Institut  za ekonomske poslove (Austrija)

P10: CATT  d.o.o. (Austrija)

P11: Fondacija Theodore Puskas (Mađarska)

IPA-PP1: AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)

IPA-PP2: Gospodarska komora Srbija (Srbija)

 

2.382.000,00 Eura

Ukupna vrijednost projekta: 17.865.000,00 kn

BUDGET AZRRI: 990.000,00 kn za dvogodišnje razdoblje(841.500,00 kn iz fonda IPA i 148.500,00 kn nacionalno sufinanciranje)