Logo
 HR  ENG  ITA 

ADRIENV- Optimizing fertilization practices to address environmental-friendly and water- wise agriculture across Adriatic

ADRIENV-  Optimizing fertilization practices to address environmental-friendly and water- wise agriculture across Adriatic

Optimizacija gojidbene prakse u rješavanju zaštite okoliša i poljoprivrede duž Jadrana

 

Cilj projekta ADRIENV je razvoj zajedničkih metodologija i primjena pokaznih/inovativnih intervencija u cilju upravljanja vodnim resursima u ruralnim područjima, ostvarivanje ciljeva sadržanih u modelima održivog razvoja utvrđenih zakonodavstvom Europske unije

Fokus projekta je primjena Direktive o nitratima (Nitrates Directive) 91/676/EEZ i Okvirne direktive o vodama (Water Framework Directive) 2000/60/EZ.

Glavni cilj jest pružiti konkretne odgovore na probleme potrošnje vode i zagađenja voda izazvane intenzivnim iskorištavanjem u poljoprivredi u odabranim ruralnim zajednicama širom Jadrana, gdje poljoprivreda predstavlja glavnog korisnika prirodnih resursa kao i pružatelja usluga zaštite okoliša.

 

Jedna od pilot aktivnosti projekta je  izgradnja i opremanje laboratorija za praćenje nitratne direktive koji će biti smješten na Gortanovom Brijegu u Pazinu u sklopu Centra za regionalno- ruralni razvoj.

 

Prioritet: 2. Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika

Mjera 2.2. Upravljanje prirodnim i kulturnim bogatstvima i sprječavanje prirodnih i tehnoloških rizika

 

Trajanje projekta:  28 mjeseci

 

PARTNERI:

LP: AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)

P1: Provincija Ferrara (Italija)

P2: Provincija Rovigo (Italija)

P3: Institut za ekonomiku u poljoprivredi(Srbija)

P4:REDAH: Asocijacija za ekonomski razvoj hercegovine (Bosna i Hercegovina)

P5: Poljoprivredni fakultet, Banja Luka Institut za Agroekologiju i Zemljište (Bosna i Hercegovina)

P6: Regija Puglia (Italija)

P7: LT Terra & Acqua Tech laboratorij (Italija)

P8: Centar za poljoprivrednu tehnologiju i transfer Fushe-Kruje (albanija)

P9: Biotehnički fakultet Podgorica (Crna Gora)

UKUPAN BUDGET: 2.253.515,00 EUR

BUDGET AZRRI: 451.540,00 EUR (383.809,00 EUR iz fonda IPA i 67.731,00 EUR nacionalno sufinaniranje)