Logo
 HR  ENG  ITA 

I-AGRI- Integrated actions to Innovate the cross-border Adriatic agriculture toward quality and sustainability

I-AGRI- Integrated actions to Innovate the cross-border Adriatic agriculture toward quality and sustainability

Integrirane aktivnosti za prekograničnu  poljoprivredu Jadranskog prostora usmjerenu ka kvaliteti i održivosti

 

Opći cilj I-AGRI-ja jest poticati uravnotežen i održiv razvoj poljoprivrednog i poljoprivredno-industrijskog sektora u cijeloj Jadranskoj euroregiji kroz jačanje procesa suradnje u primarnom i sekundarnom sektoru između jadranskih obala te kroz povećanje tehnološkog transfera i inovacija u proizvodnom sustavu.

Ovaj pristup, primijenjen od strane partnera, pogodovat će uspostavljanju "akcijskog plana“ za integraciju i održivu promidžbu prekograničnih proizvodnih sustava, u skladu s Lisabonskom i Gothenburškom strategijom. 

Realizacija projekta omogućit će da Jadranska euroregija postane „inovativni prostor“ u kojem je primarni sektor konkurentniji i održiviji, pružajući tako nove mogućnosti razvoja talijanskih i istočnojadranskih regija.

Jedna od pilot aktivnosti je i izgradnja Centra za regionalno ruralni razvoj smješten na Gortanovom Brijegu, u sklopu kojeg bi se projektom financirala obnova postojeće zgrade (kat zgrade iznad edukacijske kuhinje) te opremanje multifunkcionalne dvorane, ureda te kongresne dvorane.

 

Prioritet 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja
Prioritet: 1.1. Istraživanje i inovacije

 

Trajanje projekta: 36 mjeseci

 

PARTNERI:

LP: CONSVIPO- Konzorcij za razvoj Polesina (Italija)

P1: Veneto Agricoltura- Regionalna Agencija za poljoprivredu, šumarstvo i poljoprivredno- prehrambeni sektor (Italija)

P2: ASSAM- Agencija poljoprivredno- prehrambenog sektora regije Marche (Italija)

P3: AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)

P4: Federalni agromediteranski institut Mostar (Bosna i Hercegovina)

P5: Albanski poljoprivredno poslovni konzilij  (Albanija)

P6: Poslovno inovacijski centar iz Epirusa (Grčka)

P7: Općina Ulcinj (Crna Gora)

P8: Institut za higijenu i tehnologiju mesa (Srbija)

P9: Institut za ratarstvo i povrtlarstvo (Srbija)

P10: Ministarstvo  poljoprivrede, zhrane i zaštite potrošača Albanija (Albanija)

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.602.548,00 EUR

BUDGET AZRRI: 347.765,00 EUR (295.600,25 EUR iz IPA fonda i 52.164.75 EUR nacionalno sufinanciranje)