Logo
 HR  ENG  ITA 

INNO.W.A.TE Adriatic Wine Innovation technology Network

INNO.W.A.TE Adriatic Wine Innovation technology Network

Mreža inovacija i tehnologija u sektoru vina na Jadranu

 

Cilj projekta je jačanje inovacijskih kapaciteta na istraživačkoj, tehničkoj  i  institucionalnoj razini radi stvaranja povoljnog okruženja i davanja specifične potpore vinskom i vinogradarskom sektoru.

Stvaranje zajedničke znanstvene i instutucionalne mreže osnova je za razvoj strateških master planova vinogradarskog sektora.

Jedna od pilot aktivnosti projekta je i podizanje pokusnog nasada vinograda na području Grada Poreča. Nasad vinograda je prva faza realizacije Podcentra za održivi razvoj vinogradarstva u sklopu Centra za ruralno regionalni razvoj Istre.

Na pokusnom nasadu biti će omogućeno učenicima i studentima obavljanje prakse.

 

 

Prioritet: 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja

Mjera: 1.1. Istraživanje i inovacije

 

Predviđeno trajanje projekta:  36 mjeseci

 

PARTNERI:

LP: Razvojna agencija Zadarske županije (Hrvatska) 

P1: Sveučilište u Zadru, Odjel za poljoodjelstvo i akvakultutu Sredozemlja (Hrvatska)

P2: AZRRI-Agencija za ruralni razvoj istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)

P3: Regija Emilia Romagna (Italija)

P4: C.R.P.V.: Centar za biljnu proizvodnju (Italija)

P5: Centar za edukaciju (Italija)

P6: Fakultet prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru (Bosna i Hercegovina)

P7: Ministarstvo poljoprivrede, hrane i zaštite potrošača (Albanija)

P8: Poljoprivredna komora Slovenije, Zavod Nova Gorica (Slovenija)

A1: Zadarska županija

A2: VINISTRA Udruga vinogradara i vinara Istre (Hrvatska)

A3: Veleučilište u Rijeci (Hrvatska)

A4: Srednja škola Mate Balota (Hrvatska)

A5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K (Bosna i Hercegovina)

A6: Udruga vinara i vinogradara zadarske županije „Vina Liburna“ (Hrvatska)

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.679.000,00 EUR.

Budget AZRRI: 445.000,00 EUR (378.250,00 EUR iz IPA fonda i 66.750,00 EUR nacionalno sufinanciranje).