Logo
 HR  ENG  ITA 

AREFA

AREFA- Adriatic Regions Extension of the Farm Accountancy

 

Proširenje sustava poljoprivrednog knjigovodstva na Jadranske regije

 

Projekt AREA namjerava ojačati mogućnosti i izazove sa kojima su suočena prekogranična ruralna područja, kroz promociju i širenje mreže FADN kao informativni sustav usmjeren na praćenje ekonomskih i strukturnih uvjeta poljoprivrednih gospodarstava u Europi. ( FADN- Farm Accountancy Data Network je instrument za vrednovanje dohotka poljoprivrednih gospodarstava i utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike.

Glavni cilj projekta je prijenos metodologije FADN putem mreže jake institucionalne suradnje, te uspostavljanja pilot područja u jadranskim regijama koje nisu članice europske unije. Na taj način prikupile bi se informacije i podaci potrebni za definiranje budućeg programskog razdoblja europske unije, nakon 2013. godine

 

Prioritet: 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja

Mjera: 1.4. Institucionalna suradnja

 

Trajanje projekta: 30 mjesecI

 

PARTNERI:

LP: Regija Emilia Romagna-Odjel za generalnu poljoprivredu (Italija)

P1: Ministarstvo poljoprivrede, hrane i zaštite potrošača (Albanija)

P2: Dinamica- ekonomski zavod (Italija)

P3: regionalna razvojna agencija Sumadije i Pomoravlja (Srbija)

P4: poljoprivredna komora Slovenije, Zavod Nova Gorica (Slovenija)

P5: AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)

P6: Regija Marche- Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo (Italija)

P7: Regija Abruzzo (Italija)

P8. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)

A1: MiPAAF: Ministarstvo poljoprivrede, hrane i šumarstva (Italija)

A2: Hrvatska poljoprivredna komora (Hrvatska)
A3: Fond „Europski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodina (Srbija)

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.330.025,76 EUR

BUDGET AZRRI: 253.410,00 EUR (215.398,50 EUR iz IPA fonda i 38.011,50 EUR nacionalno sufinanciranje)