Logo
 HR  ENG  ITA 

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP)

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) jedno je od najvažnijih operativnih područja kojima se bavi Europska unija.

 

Dana 26. svibnja 2015. godine, nakon višemjesečnih konzultacija, Europska komisija je odobrila Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan oko 2.4 milijarde EUR-a, počeo se stvarati još 2012. godine te je službeno poslan na odobrenje 16. srpnja 2014. godine.

Odluka o odobrenju predstavlja krunu tog dugotrajnog procesa u koji su bili uključeni domaći stručnjaci, mahom djelatnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razdoblju.

Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Odobrenu inačicu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. možete preuzeti na niže navedenoj poveznici:

 

www.mps.hr/ipard/default.aspx