Logo
 HR  ENG  ITA 

MEDFEST - culinary heritage: driver of sustainable development and tourism

AKRONIM PROJEKTA: MEDFEST

IME PROJEKTA: MED Očuvanje kulinarske baštine: stvaranje održivih turističkih destinacija

TRAJANJE PROJEKTA: 36 mjeseci

PROGRAM: Interreg Mediterranean

PRIORITET 3.: Očuvanje i promocija prirodnih i kulturnih resursa Mediterana

MJERA 3.1.: Održivo upravljanje razvojnim politikama koje će pridonijeti efikasnijoj valorizaciji prirodnih resursa, kulturnog nasljeđa i pomorskog turizma u obalnom i priobalnom području Sredozemlja

TIP PROJEKTA: Istraživanje i testiranje

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost: 2,218,473.66 €

Vrijednost za AZRRI: 253,797.20 €

 

Ciljevi projekta, očekivani rezultati i glavni učinci

MEDFEST je EU projekt sufinanciran iz INTERREG MED programa. Ambicija projekta je stvoriti nove održive turističke destinacije temeljene na bogatom kulinarskom nasljeđu Sredozemlja, sa ciljem povećanja prosperiteta lokalnih zajednica i kvalitete života na područjima ruralnog zaleđa.

Opći cilj MEDFESTA je stvoriti ili poboljšati postojeće strategije za održivi razvoj turizma temeljenom na tradicionalnim običajima, lokalnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ponudi, te gastronomskim specijalitetima ovog područja.

Projekt MEDFEST usmjeren je na kreiranje alata i instrumenata pomoću kojih će se osmisliti inovativna održiva gastronomska iskustva, sa željom diversifikacije ponude turističkog sektora čime bi se turistička sezona upotpunila i produžila. Osim toga, ovaj projekt dati će doprinos razvoju turizma u priobalnom području, te će istovremeno pridonositi očuvanju kulinarskog nasljeđa za buduće generacije.

Aktivnosti projekta implementirati će osam projektnih partnera u dvije faze. U prvoj fazi provesti će se studija na temelju koje će se razviti strategija uključivanja gastronomske tradicije u razvoj novih turističkih destinacija. Cilj druge faze je provjeriti teorijsko uporište dobivene strategije, metodom testiranja u lokalnom/regionalnom kontekstu. Svrha testiranja je dizajniranje novih održivih turističkih proizvoda na bazi gastronomske tradicije područja, te provođenje kontinuirane evaluacije strategije.

 

MEDFEST ciljevi:

- stvoriti alate za razvoj održivih turističkih destinacija koristeći kulinarsku baštinu kao resurs,

- stvoriti osam novih održivih turističkih destinacija na prostoru Sredozemlja,

- razviti zajedničku međunarodnu strategiju gastronomskog turizma Sredozemlja.

Projekt MEDFEST usmjeren je na rješavanje problema sezonalnosti turističkih destinacija iskorištavanjem bogate gastronomske tradicije Sredozemlja i na taj način pridonijeti održivom razvoju i poboljšanoj kvaliteti života lokalnog stanovništva.

 

Vodeći partner:

ZRC SAZU – Istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (Slovenija)

Ostali partneri:

ASR – Ruralno razvojno udruženje (Italija)

EI PURPAN - Purpan fakultet inženjerstva (Francuska)

UB – Sveučilište u Barceloni (Španjolska)

In Loco – In Loco udruženje za lokalni ruralni razvoj (Portugal)

AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre (Hrvatska)

TIHC – Tehnički institut Heraklion. Gospodarska komora (Grčka)

DITHEKET – Troodos Mreža tematskih centara (Cipar)

 

Više informacija:

https://www.facebook.com/MEDculinaryheritageexperiences/

https://medfest.interreg-med.eu/