Logo
 HR  ENG  ITA 

MADE IN - LAND - Management and DEvelopment of INLANDs (Održivo upravljanje ruralnim prostorom)

 

Program transnacionalne suradnje Italija – Hrvatska (Interreg IT-HR) – Projekti Standard

Prioritetna os 3: Okoliš i kulturna baština

Specifični cilj 3.1: Osnažiti prirodnu i kulturnu baštinu radi održivijeg i uravnoteženijeg teritorijalnog razvoja

 

Opći cilj projekta MADE IN - LAND je potaknuti zaštitu i valorizaciju prirodnog i kulturnog neiskorištenog kapitala unutrašnjeg ruralnog područja, te izraditi zajedničku inovativnu strategiju za sinergiju ruralnih s obalnim, turistički razvijenim područjima.

 

Specifični ciljevi projekta:

-        približiti i poboljšati dostupnost prirodne i kulturne baštine unutrašnjeg ruralnog  područja;

-        povezati valorizaciju resursa ruralnog područja, sa zaštitom od strane lokalnih zajednica;

-        razviti inovativne modele upravljanja osjetljivim ruralnim krajolikom.

 

Programsko područje sastavljeno je od dva vrlo različita, ali međusobno povezana teritorija,  zaleđa i obalnog pojasa. Zaleđe odnosno unutrašnja ruralna područja pod utjecajem su procesa marginalizacije, koji dovodi do napuštanja i propadanja lokalnih resursa. Prirodne i kulturne vrijednosti tih područja potrebno je snažno valorizirati, te ih sačuvati od brojnih prijetnji kao što su hidrogeološki rizici, gubitak ili iscrpljivanje biološke raznolikosti itd.

S druge strane, obalni ekosustavi, kao pokretači primarnog ekonomskog razvoja, prekomjerno su iskorišteni i prijeti im ljudski faktor kao što je masovni turizam te urbanizacija.

Ovakva drastična razlika u gospodarskoj razvijenosti unutarnjih, ruralnih područja Jadrana i obalnih turistički razvijenih područja, osnovni je problem kojim se projekt bavi.

Ruralna područja svoju ekonomsku razvojnu priliku mogu ostvariti prometnom povezanošću s turistički razvijenim središtima, promocijom samog područja, održivim upravljanjem destinacijom, te brojnim drugim načinima. Na taj će se način obogatiti i turistička ponuda, te produljiti sezona.

Razrada metode odnosno strategije razvoja sa predloženim aktivnostima biti će jedan od ključnih projektnih zadataka. 

 

Trajanje projekta: 30 mjeseci (01/01/2019 - 30/06/2021)


PARTNERSTVO:

LP: Regija Marche (IT)

PP1: Sveučilište u Camerinu, Škola za arhitekturu i dizajn (IT)

PP2: Superintendence archeology fine arts and landscape of marche region (IT)

PP3: Općina San Leo (IT)

PP4: Općina Riccia (IT)

PP5: Molise towards il 2000 (IT)

PP6: Sveučilište u Zadru (HR)

PP7: Agencija za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA (HR)

PP8: Authority for the management of parks and biodiversity-Romagna (IT)

PP9: AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (HR)

 

Budžet na projektnoj razini: 2.218.069,25 EUR

Budžet za AZRRI: 267.829,30 EUR