Logo
 HR  ENG  ITA 

ITACA - Innovative Tools to increAse Competitiveness and sustainability of small pelagic fisheries (Inovativni alati za povećanje konkurentnosti i održivosti pelagičkog ribarstva Jadrana)

Program transnacionalne suradnje Italija – Hrvatska (Interreg IT-HR) – Projekti Standard

Prioritetna os 1: Plava inovacija

Specifični cilj 1.1: Poboljšanje uvjeta za inovacije u relevantnim sektorima plave ekonomije na programskom području

 

Opći cilj projekta ITACA jačanje je konkurentnosti poduzeća malog pelagičkog ribarstva Jadrana, te povećanje i jačanje inovativnog kapaciteta i poduzetničkih vještina, a sve to radi promicanja održivog i učinkovitog iskorištavanja jadranskih resursa.

Projektom će se ujediniti istraživanja i inovacije kako bi se ribarima pružio instrument koji može osigurati održivo ribarstvo, povezujući kapacitet ribarske flote kako bi ulovili samo potrebnu količinu resursa u skladu s potražnjom na tržištu, izbjegavajući višak ulova. 

 

 Specifični ciljevi projekta:

-        uvođenje inovativnih instrumenata usmjerenih na poticanje konkurentnosti poduzeća malog pelagičkog ribarstva Jadrana;

-        uspostavljanje stalnog klastera među poduzećima malog pelagičkog ribarstva;

-        promicanje gospodarskih i ekološki održivih aktivnosti pelagičkog ribarstva.

 

Projekt će operatorima sektora malog pelagičkog ribarstva Jadrana pružiti inovativni instrument koji će im omogućiti organizaciju ribolovnih aktivnosti na učinkovitiji i efikasniji način, odnosno maksimiziranje profita i izbjegavanje nepotrebnih troškova.

Predloženi znanstveni model će odrediti mehanizam formiranja cijene male pelagičke ribe Jadrana u svakom ribarskom području i što je još važnije, interakciju između različitih tržišta. Model će moći odrediti količinu ponude koju tržište može apsorbirati u različitim razdobljima godine, te mjeriti utjecaj koji opskrbljivač ima na cijenu i njegov posljedični učinak na račun dobiti i gubitka tvrtke.

Ovaj će pristup potaknuti umrežavanje i poboljšanu suradnju među različitim akterima ribarskog sektora, te će stvoriti povoljnije okruženje za inovacije i nakon završetka samog projekta.

 

Trajanje projekta: 30 mjeseci

 

 PARTNERSTVO:

LP: Agencija regije Veneto za inovacije u primarnom sektoru - VENETO AGRICOLTURA (IT)

PP1: Nacionalno istraživačko vijeće Ancona (IT)

PP2: Internacionalni centar za napredne mediteranske agronomske studije - Mediteranski agronomski institut Bari (IT)

PP3: Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (HR)

PP4: AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (HR)

PP5: Regionalna unija Veneta – CONFCOOPERATIVE (IT)

PP6: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split (HR)

 

Budžet na projektnoj razini: 1.744.467,00 EUR

Budžet za AZRRI: 223.837,50 EUR

Iznos EU sufinanciranje: 190.261,88 EUR