Logo
 HR  ENG  ITA 

ECOVINEGOALS - ECOlogical VINEyards GOvernance Activities for Landscape's Strategies (Održivo upravljanje vinorodnim krajobrazima kao dio strateškog teritorijalnog razvoja) 

 

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg ADRION) 2014.-2020.

Prioritetna os: Održiva regija

Specifični cilj: Povećanje kapaciteta na transnacionalnoj razini za zaštitu okoliša, te fragmentaciju i zaštitu ekosustava u Jadransko-jonskom području

 

Glavni cilj projekta ECOVINEGOALS je razviti strategije, akcijske planove, alate i povećati kapacitete za agroekološku tranziciju vinogradarskih područja prema održivoj proizvodnji s manje resursa i niskim udjelom ugljičnih emisija.

 

AZRRI će s ovim projektom povećati kapacitete sudioničkog upravljanja teritorijem, istražiti bogatstvo vinogradarskih krajobraza Istre, te provesti pilot projekt u Istarskoj županiji gdje će uspostaviti sustav monitoringa učinaka trenutne vinogradarske proizvodnje u Istri na okoliš i izraditi smjernica za smanjenje negativnih utjecaja.

 

Specifični ciljevi projekta

1. Razviti društvenu svijest i potrebne kompetencije za usklađivanje proizvodnih potreba sa zaštitom okoliša i krajolika, te posebice ranjivih područja gdje je prisutna intenzivna proizvodnja u vinogradarstvu.

2. Izraditi transnacionalne strategije, metodologiju i zajedničke akcijske planove koji podržavaju održivu tranziciju ranjivih vinogradarskih područja prema uravnoteženom ekosistemu ADRION teritorija.

3. Transnacionalna razmjena strategija i akcijskih planova usmjerenih na jačanje kapaciteta participativnog upravljanja procesima održive tranzicije teritorija s intenzivnim vinogradarskim sustavom i ranjivim krajolikom.

 

Očekivani rezultati projekta

1. Razmjena temeljnih koncepata i alata na ADRION području potrebnih za tranziciju intenzivnih vinogradarskih sustava, široko rasprostranjenih u tim područjima, prema održivim/agroekološkim metodama upravljanja.

Agroekološki pristupi sprečavaju onečišćenje okoliša, obogaćuju biološku raznolikost, poboljšavaju krajolik i lokalno stanište, razvijaju usluge ekosustava i smanjuju emisije odgovorne za klimatske promjene.

2. Unaprijediti vještine donositelja odluka i relevantnih dionika, javnih i privatnih, u participativnom upravljanju održive tranzicije proizvodnog sustava te u zajedničkoj definiciji strategija i razvojnih planova usmjerenih na zaštitu staništa i ruralnih krajolika.

3. Veća suradnja, razmjena i transnacionalna komunikacija između regionalnih vlasti i organizacija civilnog društva (poslovna udruženja, istraživačke institucije, kulturna svijest i stručno usavršavanje) prema zajedničkim ciljevima zaštite ekosustava, sprečavanja klimatskih promjena i prevencija socijalnih sukoba u korištenju zemljišta.

4. Povećanje broja i kvalitete alata i strategija koji mogu kroz zajedničku transnacionalnu viziju podržati planiranje i upravljanje agroekološkom tranzicijom lokalnih vinogradarskih sustava, formiranje potrebnih vještina i participativno upravljanje odlukama o teritorijalnom upravljanju.

 

Trajanje projekta

01.03.2020. - 31.08.2022.

 

Partnerstvo

PP1: VEGAL, LAG istočne Venecije, Italija

PP2: PAT, Autonomna pokrajina Trento, Italija

PP3: KGZS-Zavod GO, Institut poljoprivrede i šumarstva Nove Gorice, Slovenija

PP4: ZRC SAZU, Istraživački centar akademije znanosti i umjetnosti, Slovenija

PP5: AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre, Hrvatska

PP6: Udruga INFORMO, Hrvatska

PP7: BDCKG, Centar za razvoj poslovanja Kragujevac, Srbija

PP8: BSC BAR, Start-up centar Bar, Crna Gora

PP9: BAR, Općina Bar, Crna Gora

PP10: CIHEAM-MAICH, Mediteranski agronomski institut Chania, Grčka

 

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

 

Ukupni budžet projekta: 1.939.505,59 EUR

Ukupno EU sufinanciranje: 1.648.579,75 EUR

Budžet za AZRRI: 215.170,00 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 182.894,50 EUR

 

https://www.adrioninterreg.eu/

https://ecovinegoals.adrioninterreg.eu/

https://www.facebook.com/ecovinegoals

English