Logo
 HR  ENG  ITA 

Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin je prijavila nekoliko projekata na natječaje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. godine i to:

 

1. Podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - tovno govedarstvo

Ulaganje koje je predmet prijave za dodjelu potpore iz EPFRR odnosilo se na kupnju:  1.  prikolice za bale, 2. dvoosovinske prikolice, 3. videonadzora za farmu i 4. vage za stoku.

Vrijednost investicije je 265.222, 62 kn, a odobreni iznos potpore je 132.611,31 HRK, odnosno 50%.

 

2. Operacija 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« koja se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«

Ulaganje koje je predmet prijave za dodjelu potpore odnosilo se na kupnju: 1. malčera, 2. kanalokopača, 3. dvostrane diskozne kose, 4. prskalice mza ratarstvo, 5. ograđivanje pašnjaka

Vrijednost investicije je 438.220,54 kn, a odobreni iznos potpore je 219.110,27 kn, odnosno 50%.

 

3. Podmjera 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi”

Ulaganje koje je predmet prijave za dodjelu potpore odnosilo se na troškove vezane uz BANKU GENA AZRRI:

1. Oprema za prikupljanje bioloških uzoraka (vrećice, naljepnice)

2.  Prijenosni zamrzivač

3. Troškovi terenskog rada za priupljanje biološkog i genetskog materijala

4. Ladičar

5. Usluga testiranja porijekla i roditeljstva životinja na molekularnoj razini (DNK) paternity test

6. Kupnja informatičke opreme - prijenosna računala, prijenosni skener, prijenosni printer, printer/scanner/kopirka, računalni program

7. Obuka djelatnika za upravljanje bazama podataka genetskog materijala

8. Obuka djelatnika za prikupljanje, obradu, pohranu i analitiku bioloških uzoraka i genetskog materijala (edukacija, dnevnice, troškovi prijevoza, smještaja, kotizacije)

9.  Računalni program za statističku obradu i pohranu genetskih (DNA), genomskih, rodovničkih i morfometrijskih podataka, plansko sparivanje i vođenje uzgoja i testiranje porijekla roditeljstva

U sklopu Mjere 10.2. isplaćeno je 222.937,72 kn.

 

4. Mjera 17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka«

Ostvarena je potpora u iznosu od 7.695,62 kuna.