Logo
 HR  ENG  ITA 

PASTINNOVA - Inovativni modeli za održivu budućnost pastoralnih sistema na Mediteranu

Akronim projekta: PASTINNOVA
Naziv projekta:
Innovative models for sustainable future of Mediterranean pastoral systems /Inovativni modeli za održivu budućnost pastoralnih sistema na Mediteranu
Naziv programa:
Program PRIMA 2021, Okvirni program Europske Unije za istraživanje i inovacije, OBZOR 2020.
Tematsko područje: 2. Sustavi poljoprivrede
Tema: 1.2.1-2021 (IA) Povećanje ekoloških i društveno-ekonomskih performansi malih poljoprivrednih sustava kroz poboljšanja organizacijskih aspekata i nove modele upravljanja lancem vrijednosti

Opis, specifični ciljevi i očekivani rezultati projekta

PASTINNOVA istražuje sustave pastoralnog stočarstva koji su – unatoč brojnim izazovima s kojima se susreću – u mogućnosti pružiti široku lepezu usluga ekosustava zajedno s visokokvalitetnim proizvodima (mliječni proizvodi, meso, vuna i prerađevine) u različitim agroekološkim i društveno-ekonomskim okolnostima Mediterana. Ključni cilj projekta PASTINNOVA je ponovno ojačati održivost, isplativost i otpornost malih „pastoralnih farmi“, postavljanjem inovacija, poslovnih i organizacijskih modela koji će valorizirati njihov puni potencijal kao pokretače agroekološke tranzicije u stočarskoj proizvodnji i promicati njihov pristup na tržišta.

Za AZRRI je ovaj projekt vrlo koristan iz razloga jer će se njime ponovno ojačati održivost, isplativost i otpornost malih poljoprivrednih sustava te će se podići svijest o uzgoju stoke (posebice autohtonih pasmina poput istarskog goveda-boškarina, istarskog magarca-tovara, istarske ovce i istarske koze) i korištenju prirodnih resursa u Istarskoj županiji.

Specifični ciljevi

1. Oblikovanje, testiranje i implementacija tehničkih, organizacijskih i društvenih inovativnih modela za održiva mediteranska pastoralna gospodarstva i transparentne lance vrijednosti pastoralnih proizvoda u različitim ekološkim i društveno-kulturnim kontekstima uzimajući u obzir praksu, iskustvo i složene interakcije aktera,    
2. Promicanje učinkovitog korištenja lokalnih resursa u opasnosti od napuštanja ili prekomjerne upotrebe i valorizacija njihovih ekonomskih, ekoloških i društvenih karakteristika kako bi se diversificirali i suočili s globalnim izazovima te promicali prilagodbu klimatskim promjenama,
3. Predlaganje već postojećih politika, strategija i tehnoloških alata prilagođenih potrebama i mogućnostima aktera, s naglaskom na potpuno prepoznavanje multi sektorske uloge (društvene, ekonomske, ekološke) pastoralnih sustava i uključivanje ranjivih pastoralnih skupina i     
4. Povećanje inovativnih kapaciteta mediteranskih pastoralnih aktera i svijesti o doprinosima pastoralnog stočarstva prema inkluzivnim i pravednim pastoralnim područjima i ruralnim društvima.

Očekivani učinci projekta:

1. Omogućiti pristup tržištima, tj. osiguranje lokalnim proizvođačima pristup distribucijskim kanalima i tržištima, pružajući stanovništvu zdrave i održive proizvode
2. Povećati dohodak poljoprivrednika, uključujući i druge moguće izvore prihoda koji su povezani s poljoprivredom te osigurati transparentnost i poštenu cjenovnu strukturu duž lanca vrijednost
3. Promicati pristup radu mladih poljoprivrednika i žena,Poboljšati održive sustave proizvodnje hrane uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i ekološki prihvatljivih procesa s niskom emisijom stakleničkih plinova,
4. Poboljšati održive sustave proizvodnje hrane uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i ekološki prihvatljivih procesa s niskom emisijom stakleničkih plinova,
5. Smanjiti gubitke hrane duž proizvodnih i opskrbnih lanaca, uključujući gubitke nakon žetve te potencijalnu valorizaciju preostalog otpada.

Vodeći partner: ELGO-DIMITRA, Institut za poljoprivrednu ekonomiju – Helenska poljoprivredna organizacija (Grčka)

Partneri projekta:

UNIVPM, Politehničko sveučilište regije Marche, Odjel za poljoprivredne, prehrambene i okolišne znanosti (Italija)
CSIC, Španjolsko nacionalno istraživačko vijeće (Španjolska)
IRA, Institut za sušne regije (Tunis)
INRAA, Alžirski nacionalni institut za agronomska istraživanja (Alžir)
CNR-ISPAAM, Nacionalno istraživačko vijeće/Institut za sustav stočarske proizvodnje u mediteranskom okolišu (Italija)
CIRRD, Institut za ruralni regionalni razvoj (Cipar)
COOPSSEL, Coopérative de Services d'élevage/Zadruga za stočarske usluge (Francuska)
TROFY, Privatno poduzeće Trofy AgriFoodTech Solutions (Grčka)
CIHEAM Zaragoza (Španjolska)
CUNI, Sveučilište Cukurova – Odjel za animalne znanosti (Turska)
LU, Sveučilište Libanon (Libanon)
INRAM, Nacionalni institut za poljoprivredna istraživanja (Maroko)
REAP, Rete Appia/Talijanska mreža pastoralizma Onlus  (Italija)
UZ, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet (Hrvatska)
AUTH, Aristotelovo sveučilište, Thessaloniki (Grčka)
BRIC, Poljoprivredni Institut Bric (Slovenija)
AZRRI, Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. (Hrvatska)
QueRed, Red Española de Queserías de Campo y Artesanas /Španjolska mreža poljskih i obrtničkih sirara (Španjolska)

Trajanje projekta: 36 mjeseci (01/05/2022 – 30/04/2025)

Ukupni budžet projekta: 2.750.000,00 EUR
Budžet za AZRRI:
140.000,00 EUR
Intenzitet potpore: 70%

Projekt je sufinanciran sredstvima Programa PRIMA 2021, Okvirnog programa Europske Unije za istraživanje i inovacije, OBZOR 2020.