Logo
 HR  ENG  ITA 

CIREVALC-Uvođenje i unapređenje modela kružnog gospodarstva u regionalnim lancima vrijednosti u prehrani, ugostiteljstvu i sektorima pakiranja

Akronim projekta: CIREVALC
Naziv projekta: Uvođenje i unapređenje modela kružnog gospodarstva u regionalnim lancima vrijednosti u prehrani, ugostiteljstvu i sektorima pakiranja - Introducing and upscaling circular economy models in regional value chains in the food, catering and packaging sectors
Naziv programa: INTERREG CENTRAL EUROPE
Prioritetna os: P2 - Suradnja za zeleniju srednju Europu
Specifični cilj:  SO2.3- Promicanje kružnog gospodarstva u srednjoj Europi
Opis, specifični ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Projekt CIREVALC ima za cilj uvođenje i unapređenje modela kružnog gospodarstva u regionalnim lancima vrijednosti u sektorima hrane, cateringa i pakiranja kroz izgradnju zajednice, jačanje kružnog gospodarstva, vještina poduzeća, neposlovnih subjekata i lokalnih zajednica te kroz poboljšanje učenja. Naš projekt pomaže u rješavanju izazova niske svijesti, niske angažiranosti, nereceptivnosti zajednice prema primjeni modela kružnog gospodarstva, nedostatku vještina i znanja te nedostatku ili neučinkovitoj upotrebi alata, kao i slaboj primjeni rješenja, nedostatku prilagođenih privatnih i javnih mjera. U našem projektu surađuje  devet država članica. Počinjemo s izgradnjom zajednice kroz podizanje svijesti i mobiliziranje dionika i kroz sagledavanje prepreka i pokretača korištenja kružnih rješenja u sektorima hrane, cateringa i pakiranja. Osnovati će se CIREVALC Circular Community Accelerator, složeni alat koji olakšava zeleni prijelaz lokalnih pioniri, malih i srednjih poduzeća, lokalne zajednice. Testirat će se i ocijeniti rješenja u pilot djelovanju u regijama kroz uključivanje lokalnih pionira. Konačno, povezuje se zajednica i poziva se treće strane da se pridruže inicijativi CIREVALC Accelerator Network.Provedbom regionalnih akcijskih planova i akcijskih planova na razini CIREVALCA poboljšavaju se povezani instrumenti politike u našim regijama. Kao rezultat toga, očekuju se poboljšani kapaciteti i povećana razina znanja ciljnim skupinama. Očekuje se da će se vidjeti značajna poboljšanja u smislu iskorištavanja potencijala praksi kružnog gospodarstva u prehrani, ugostiteljstvu i sektoru pakiranja u našim regijama.

Specifični ciljevi

CIREVALC ima za cilj uvođenje i unapređenje modela kružnog gospodarstva u regionalnim lancima vrijednosti u sektorima hrane, cateringa i pakiranja kroz izgradnju zajednice, jačanje kružnog gospodarstva i vještina poduzeća, neposlovnih subjekata i lokalnih zajednica. CIREVALC doprinosi tranziciji kružnom gospodarstvu povećanjem znanja, dizajniranjem i testiranjem novog rješenja
CIREVALC Circular Community Accelerator i poboljšanja prilagodbe javnih politika kružnom gospodarstvu.

Očekivani učinci projekta:
1.    Međuregionalno izvješće o pokretačima i preprekama za modele kružnog gospodarstva uključujući međuregionalne perspektive suradnje
2.    Regionalni akcijski plan
3.    Zajedničko izvješće o završenim pilotima
4.    Zajednički razvijeno rješenje - CIREVALC Circular ACCELERATOR zajednice
5.    Izrada ''Bijelog papira'' koja uključuje nacrt kružne zajednice CIREVALC Akcelerator.
6.    CIREVALC Akcijski plan
7.    Osnovan CIREVALC Accelerator Network

Trajanje: 36 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta:  2.314.092,37 €
Budžet AZRRI-ja: 181.018,20 €
Financiranje: 80% EU i 20% vlastito sufinanciranje
Vodeći partner: Agencija za inovacije južnog prekodunavskog područja (Mađarska)
Projektni partneri:
IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry, Organizacija za podršku poslovanju (Mađarska)
BSC, Centar za podršku poslovanju d.o.o. Kranj (Slovenija)
Rzeszow Regionalna razvojna agencija (Poljska)
Gospodarska komora za trgovinu, industriju i zanatstvo Padove (Italija)
JAIP, Južnočeška agencija za podršku inovacijama (Češka)
AZRRI, Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. (Hrvatska)
RKW Saxony d.o.o., poduzeće za savjetovanje (Njemačka)
Business Upper Austria (Biz up), neprofitna organizacija (Austrija)
B I C Bratislava, Poslovni i inovacijski centar Bratislava d.o.o. (Slovačka)

Projekt je sufinanciran sredstvima međunaronde suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE.