Logo
 HR  ENG  ITA 

Contact informations

 

Sjedište

AZRRI d.o.o. Pazin
Ulica prof. Tugomila Ujčića 1
52000 Pazin
Hrvatska
Tel: ++385 52 351 570
Fax: ++385 52 351 599
e-mail: info(at)azrri.hr
MB: 1689436
OIB: 90943600495

AZRRI d.o.o. Pazin odnedavno posluje na 5 lokacija:

  1. Ulica prof. Tugomila Ujčića 1, Pazin
  2. Edukacijski gastronomski centar Istre, Gortanov Brijeg 1, Pazin
  3. Farma Murari, Motovun
  4. Uljara Vodnjan, Ulica 1. Maja bb, Vodnjan
  5. Skladište Poreč, Nikole Tesle 11, Poreč

ADRESA

Ulica prof. Tugomila Ujčića 1

Uprava

Igor Merlić – Direktor

 

Centar za opće poslove, financije i računovodstvo

Sanja Jurman – Voditelj općih i zajedničkih poslova
Tel: 052 351-572
E-mail: sanja.jurman(at)azrri.hr

Aleksandra Dušić Širol – Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije
Tel: 052 351-570
E-mail: info(at)azrri.hr


Centar za razvoj ruralnog poduzetništva

Goran Belac – Viši referent odgovoran za marketing i promociju prehrambenih proizvoda
Tel: 052 351-578
E-mail: goran.belac(at)azrri.hr

ADRESA

Edukacijski gastronomski centar Istre, Gortanov brijeg 1, Pazin

Centar za edukaciju, europsku i institucionalnu suradnju

Jasenka Kapuralin – Voditelj Centra za edukaciju, europsku i institucionalnu suradnju
Tel: 052 351-590
E-mail: jasenka.kapuralin(at)azrri.hr

Edmondo Šuran – Viši stručni savjetnik za razvoj i valorizaciju Edukacijskog gastronomskog centra Istre
Tel: 052 351-594
E-mail: edmondo.suran(at)azrri.hr

Iris Pentek– Viši stručni suradnik za razvojne i međunarodne programe
Tel: 052 351-595
E-mail: iris.pentek(at)azrri.hr

Centar za održivi razvoj stočarstva Istre

Gordan Šubara – Voditelj Centra za održivi razvoj stočarstva Istre
Tel: 052 351-580
E-mail: gsubara(at)azrri.hr

Josip Bažon – Viši stručni savjetnik
Tel: 052 351-581
E-mail: josip.bazon(at)azrri.hr

Alfredo Jedrejčić – Stručni suradnik odgovoran za stočarstvo i poljoprivredu
Tel: 052 351-582
E-mail: alfredo.jedrejcic(at)azrri.hr

ADRESA

Uljara Vodnjan, Ulica 1. maja BB, Vodnjan
Tel: 052 511-891

Centar za razvoj maslinarstva

Darko Kadum – Voditelj Centra za razvoj maslinarstva
Tel: 052 511-891
E-mail: darko.kadum(at)azrri.hr

SKLADIŠTE POREČ, Nikole Tesle 11, Poreč

Anton Uljančić – Viši referent
Tel: 052 432 232
E-mail: anton.uljancic(at)azrri.hr