Logo
 HR  ENG  ITA 

TESTEAT - Enhance enogasTronomy hEritage to eSTablish and Expand sustainAble Tourism

Akronim projekta: TESTEAT

Naziv projekta: Unaprijeđenje nasljeđa enogastronomije za uspostavu i širenje održivog turizma/- Enhance enogasTronomy hEritage to eSTablish and Expand sustainAble Tourism

Naziv programa: INTERREG ITALY-CROATIA 2021 – 2027

Prioritetna os: P2 - Suradnja za zeleniju srednju Europu

Specifični cilj: 4.1 Unaprjeđenje uloge kulture i održivog turizma u ekonomskom razvoju, socijalna inkluzija i socijalne inovacije /4.1: Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation


Cilj projekta:

Kreiranje integrirane enogastronomske turističke ponude koja će postati ključni pokretač održivog socio-ekonomskog razvoja prekograničnog područja Italija-Hrvatska.

Opis projekta:

TESTEAT ima za cilj unaprijediti ulogu enogastronomskog naslijeđa kako bi se potaknuo održivi socioekonomski i kulturni razvoj prekograničnog područja. Pristup TESTEAT projekta oblikovat će inovativnu i integriranu prekograničnu turističku ponudu kroz zajedničku valorizaciju talijanskog i hrvatskog enogastronomskog naslijeđa, zajedničku obuku kvalificiranih ljudskih resursa u turističkom sektoru i zajednička rješenja za rješavanje specifičnih izazova potražnje u perifernim ruralnim i urbanim obalnim područjima. Projekt se fokusira na podizanje vještina turističkih dionika, buduće i sadašnje radne snage, posebno studenata i profesionalaca (kuhari, konobari, menadžeri destinacija, turistički vodiči, itd.), te poboljšanje njihovog znanja o enogastronomskom naslijeđu, modernim potrebama i prehrambenim izborima te mogućnostima koje nudi održivi turizam, kružna ekonomija i digitalizacija. Kako bi osigurali aktivno sudjelovanje dionika u aktivnostima projekta i zajedničkom osmišljavanju rezultata, partneri će stvoriti dva inovativna enogastronomska HUB-a. HUB-ovi će biti sastavljeni od ključnih javnih i privatnih aktera iz sektora turizma i kulture koji će biti uključeni tijekom cijele provedbe projekta. Partneri TESTEAT-a i HUB-ovi će razviti akcijske planove za oblikovanje strategija valorizacije enogastronomskog naslijeđa i definirati radnje koje će se provoditi u budućnosti kako bi se osigurala njihova predanost nakon završetka projekta. To će pomoći u jačanju učinaka prelijevanja projekta u turističkom i obrazovnom sektoru. TESTEAT može računati na raznoliko i složeno partnerstvo sastavljeno od javnih i privatnih subjekata te obrazovnih institucija kako bi bolje odgovorio na prekogranične izazove i razvio zajednička rješenja. Originalnost projekta bit će prikazana putem TESTEAT online alata za stvaranje inovativnih turističkih ponuda prilagođenih suvremenim ponašanjima i potrebama potrošača/turista.

Trajanje: 30 mjeseci (01/02/2024 – 31/07/2026)

Ukupna vrijednost projekta:  2.302.841,76 EUR

Budžet AZRRI-ja: 389.400,00 EUR

Financiranje: 80% EU i 20% vlastito sufinanciranje

Vodeći partner: AZRRI d.o.o. – Agencija za ruralni razvoj Istre

Projektni partneri:

City of Venice, Grad Venecija

Juraj Dobrila University of Pula, Sveučilište Jurja Dobrile Pula

Ca’ Foscari University of Venice

Ston Municipality, Općina Ston

Central Vocational Training School (SCF)

CIVIFORM

Dubrovnik Development Agency DURA, Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o.

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Programa prekogranične suradnje Interreg Italija Hrvatska.