Logo
 HR  ENG  ITA 

Strojna sadnja

AZRRI d.o.o. Pazin za vršenje usluga strojne sadnje loznih cijepova, sadnica maslina i ostalih voćaka raspolaže sa dva traktora i dvije sadilice.

Ovakav način sadnje ima brojne prednosti u tehničko-tehnološkom (preciznost sadnje cjepova/sadnica), ali i ekonomskom smislu (visok dnevni učinak, visok prijem cjepova/sadnica).
Cijep/sadnica se postavi u zemlju tako da je korijenje pravilno raspoređeno i ukošeno. To dovodi do vrlo visokog postotka primljenih cjepova, čak i slučajevima kasnih rokova sadnje. Vrlo visoki dnevni učinak omogućava sadnju na velikim površinama u optimalnim pedoklimatskim uvjetima.

Potpuna automatizacija priključnog uređaja i velika snaga traktora (150KS) omogućuju da je cijela sadilica stalno u vodoravnom položaju bez obzira na nagib terena i traktora što omogućava pravilnu sadnju u svim uvjetima rada. Laserski sustav navodi traktor i priključni uređaj po ravnoj crti tako da usprkos neravninama na terenu, redovi vinograda/maslinika/voćnjaka budu gotovo idealno ravni. U dosadašnjem radu nisu zabilježena nikakva oštećenja cjepova prilikom strojne sadnje.

Efektivni učinak stroja za sadnju loznih cjepova, ovisno o prisutnim pedoklimatskim uvjetima, kreće se od 7 do 9 tisuća cjepova za 8 sati rada. Minimalni razmak sadnje je 0.8 m dok dubina sadnje na pogodnom tlu iznosi do 0,3 m.

Usluge sadnje vrše se na zahtjev poljoprivrednih poduzeća i obiteljskih gospodarstava, prvenstveno u Istarskoj županiji a i drugdje po potrebi.

Za vršenje navedenih usluga sadnje ima 2 stalno zaposlena djelatnika te zapošljava nekoliko djelatnika za potrebe kod sezonske sadnje.

AZRRI d.o.o. Pazin je osposobio svoje djelatnike i za vršenje usluga pripreme terena za podizanje dugogodišnjih nasada i postavljanja armature (stupovi, žica).