Logo
 HR  ENG  ITA 
Gospodarski program > Stočarski programi > Zaštita koze u Istri

Zaštita koze u Istri

Zakonom koji je propisao zabranu uzgoja koza već je krajem četrdesetih i početkom pedesetih godina dvadesetog stoljeća uništen najveći broj grla koza. Jedina pasmina koza koja se eventualno mogla uzgajati bila je sanska koza. Od tada do devedesetih godina nije postojala organizirana proizvodnja proizvoda kozarstva ili od koza, odnosno kozarstvo kao stočarska djelatnost nije opstala, već se zadržalo držanje po kojeg grla koza u obiteljskim gospodarstvima. Devedesetih se godina introdukcijom inozemnih pasmina kozarstvo dijelom obnavlja u manjem broju obiteljskih gospodarstava.

Istra je prije ove zabrane bila tradicionalno podučje kozarenja. U tradicionalnom uzgoju u Istri prevladavala je bijela koza. U dvadesetom je stoljeću unošena sanska koza, koja je križanjem s prisutnim kozama stvorila populaciju koza prisutnu u Istri.

U svrhu revitalizacije tradicijskog uzgoja koza u Istri planiraju se slijedeće aktivosti: obilazak terena i utvrđivanje stanja uzgoja koza, DNA analiza dijela prisutne populacije i muzejskih preparata, pilot projekt obnove tradicijskog uzgoja s ciljem gospodarske reafirmacije kozarstva i tradicionalnih proizvoda sireva, skute od kozjeg mlijeka, te promocijom koze, simbola na grbu Istarske županije.

U slučaju da DNA analiza dokažu osnovu, definirat će se pasminska i uzgojna svojstva, te će se zatražiti afirmaciju «Istarske koze» kao pasmine.

Tijekom 2010. godine je u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije i Kmetijsko gozdarskom zbornicom Slovenije – Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica na natječaj Programa IPA Slovenija – Hrvatska prijavljen projekt APRO (Prekogranična inicijativa za zaštitu i revitalizaciju biološke raznolikosti okoliša korištenjem autohtonih pasmina) sastavni dio kojeg je su i aktivnosti ovog programa

Zajedno s postojećim uzgajivačima i prerađivačima definirat će se mliječni i mesni proizvodi kao osnova gospodarske reafirmacije, te će se ispitati tržišne mogućnosti prodaje. Kao rezultat djelovanja organizirat će se program stvaranja „branda“.