Logo
 HR  ENG  ITA 

Zaštita istarske ovce

Istarska je ovca autohtona pasmina ovaca, u prošlosti raširena na području cjelokupnog teritorija poluotoka Istre. Ubraja se u skupinu ovaca kombiniranih proizvodnih svojstava meso-mlijeko, s visokom kvalitetom mesa i za naše uvjete visokom proizvodnjom mlijeka visoke kvalitete. U osamdesetim godinama dvadesetog stoljeća na napuštene pašnjake Istre naseljavaju se ovce podrijetlom iz središnjeg dijela Balkanskom poluotoka (Kosovo, Makedonija) jednake otpornosti na klimatske uvjete u Istri, ali lošije proizvodnosti mesa i mlijeka. Takvi su stočari prepušteni samostalnom selekcijskom radu, pri čemu kao posljedica nestručnosti nastaju izrazito heterogene populacije ovaca.

Razlozi za provedbu sustavnog programa trajne zaštite istarske ovce možemo podijeliti u slijedeće skupine:

 

  1. RURALNI RAZVOJ I OČUVANJE ZAVIČAJNOG I NACIONALNOG IDENTITETA – Podaci iz popisa stoke na ovom području iz 1869. godine pokazuju da je na području današnje Istre bilo uzgajano više od 160.000 ovaca. Prije osamdesetih godina istarska je ovca predstavljala većinu ovaca na području Istarske županije (s isključenjem Skitače, gdje je prevladavala creska ovca). U osamdesetim na područje Istarske županije naseljavaju se pramenke s područja Kosova, Metohije i Makedonije koji potiskuju istarsku ovcu, premda je istarska ovca po proizvodnim sposobnostima proizvodnje mlijeka, pa i mesa višestruko produktivnija. Zajedno s naseljavanjem ovih ovaca u Istri su raširene i bruceloza, brucela ovis, zarazna šepavost ovaca i druge bolesti. Dio se istarskih ovaca radi poboljšanja mliječnosti usmjereno križa s frizijskom ovcom, awasijem i sardinijskom ovcom. Poticanje povratka istarskog stanovništva ovčarstvu, na područjima Istre, gdje je ovčarstvo bilo tradicionalno glavna grana stočarstva, otvara mogućnost povratka istarske ovce na tradicionalne pašnjake, te time sprječava “sterilizaciju” istarskog sela. Kvalitetni proizvodi s većom dodanom vrijednošću oplemenit će ruralni prostor, osigurati veći dohodak ruralnom stanovništvu, te povoljno djelovati na zaposlenost.
  2. ZAŠTITA GENETSKIH RESURSA – potiskivanjem istarske ovce i njenim križanjima s frizijskom ovcom, awasijem i sardinijskom ovcom ugrožava se opstanak autohtone pasmine s visokom razinom općeg imuniteta. Trenutno stanje od 2.300 jedinki rasplodnih grla čini ovu pasminu izrazito ugroženom. Prema dostupnim podacima u Italiji, Julijskoj krajini postoji stado od oko 1.100 grla ovaca carsiole u Italiji, za koju se pretpostavlja da su ista ili srodna pasmina. U suradnji s talijanskim institucijama može se provesti razmjena genetskog materijala na način da se njima ustupe naši ovnovi, a oni nama ustupe njihove rasplodnjake. Zaštititi istarsku ovcu znači i zaštititi ovcu koja u prosjeku daje više od 200 l kvalitetnog mlijeka u laktaciji (prvih 100 ovaca, prema podacima HSC, muze prosječno 466 l u prosječno 198 dana laktacije), što su više nego dobri podaci za relativno škrte pašnjake.
  3. ZAŠTITA I PROMOCIJA TIPIČNIH MLIJEČNIH PROIZVODA ISTRE DOBIJENIH OD MLIJEKA ISTARSKE OVCE, TE JANJETINE ISTARSKE OVCE – istarski ovčji sir od mlijeka istarske ovce, skuta od mlijeka istarske ovce, prosušena skuta od mlijeka istarske ovce, janjetina istarske ovce proizvodi su koji su tradicionalno prisutni u Istri. Zbog malog broja ovaca i proizvoda od ovaca ti su proizvodi uglavnom prisutni na neorganiziranom tržištu. To uvjetuje nestandardiziranost proizvodnje, neprepoznatljivost tih proizvoda širem krugu potrošača, onemogućavanje povećanja broja ovaca u proizvodnji, što će u slučaju uvođenja strožih mjera kontrole namirnica na tržištu, te manjeg poremećaja na tržištu, uzrokovati propadanje malih proizvođača i nestanak ovih tradicionalnih proizvoda.
  4. OBOGAĆIVANJE GASTRONOMSKE PONUDE – tradicionalni mliječni proizvodi od mlijeka istarske ovce nisu prisutni u gastronomskoj ponudi Istre. Jela od janjećeg mesa moguće je dobiti, ali ni u kojem slučaju s garancijom i dokazom da je dobijemo od janjadi uzgojenih lokalno. Projektom će se dobiti kvalitetni i prepoznatljivi proizvodi s većom dodanom vrijednošću.
  5. UTJECAJ NA CJELOKUPNO STOČARSTVO REGIJE -  korištenje autohtonih pasmina životinja prilagođenih iskorištavanju pašnjaka lošije kvalitete u ekstenzivnim uvjetima držanja predstavlja osnovu za razvoj stočarstva u regiji u kojoj je intenzivna stočarska proizvodnja isplativa samo na nekoliko pozicija u regiji. Ulaganja u materijalna sredstva i trošak rada u opisanim je uvjetima mala, a dobijeni proizvod visoke kvalitete i prepoznat na tržištu. Revitalizacija istarske ovce do broja od otprilike petnaest tisuća grla, pozitivno bi utjecalo na oporavak stočarstva na području Istre. Velika površina pašnjaka, danas zaraslih u šikaru, bilo bi privedeno namjeni i ne bi više predstavljalo požarnu opasnost.

Sadašnja organiziranost uzgajivača

Uzgajivači istarske ovce trenutno su organizirani u udrugu “Istrijanka”(Udruga uzgajivača istarske ovce u Istarskoj županiji “Istrijanka”, Svetvinčenat, Bibići, Pićanci 167, MB 1968220) koja je osnovana u Svetvinčentu 2005. godine s ciljem poticanja uzgoja uzgojno valjanih grla istarske ovce i razvoja ruralnog turizma. U udrugu je učlanjeno 25 uzgajivača  rasutih po cijelom području Istarske županije koji posjeduju oko 2300 grla istarske ovce.