Logo
 HR  ENG  ITA 
Razvojni program > Razvojni programi > Program uzgoja jelena aksisa u ograđenom prostoru

Program uzgoja jelena aksisa u ograđenom prostoru

Projekt Uzgoja jelena aksisa u ograđenom prostoru djelovao bi na ostvarenje dva primarna cilja a to su:

  • ostvarenje turističkog programa koji obuhvaća turistički obilazak uzgajališta
  • proizvodnja mesa divljači visoke kakvoće.

Projektnim planom zadana je izrada detaljne razrade cjelokupnog tehnološkog procesa uzgoja jelena aksisa u ograđenom prostoru u našim uvjetima, te bi se nakon toga  osnovalo matično stado polupitomih jelena aksisa od jedinki aklimatiziranih u Nacionalnom parku Brijuni. U daljnjem planu je proizvodnja jedinki za daljnji rasplod i osnivanje novih uzgajališta.
 
Proizvodnja mesa divljači visoke kakvoće ("fat-free") bio bi dio komercijalnog programa.
 
Turistički dio programa obuhvaća osmišljavanje programa turističkog obilaska uzgajališta i izgradnju visitor-centra sa malom muzejskom zbirkom na temu "Aksis na Brijunima i u Istri od 1911. godine do danas".
 
Za promociju projekta planira se izdavanje brošure "Jelen aksis" s naglaskom na kvalitetu mesa i pripremanje jela od mesa jelena aksisa.
 
Ovim projektom bi direktnu korist imao Nacionalni park Brijuni, pravne i fizičke osobe koje se bave turizmom i ugostiteljstvom, a indirektnu stanovništvo Istarske županije.
 
Izvođenju ovog projekta, odnosno osnivanju matičnog stada jelena, pristupilo bi se zavisno od osiguranja potrebnog ograđenog prostora.