Logo
 HR  ENG  ITA 
Razvojni program > Razvojni programi > Lovni turizam

Lovni turizam

AZRRI d.o.o. Pazin će  zajedno sa Lovačkim Savezom Istarske županije i Turističkom zajednicom Istarske županije i drugim srodnim strukturama raditi na povezivanju ponude lovnog turizma sa ostalim oblicima turizma u ruralnom prostoru Istre.
Obzirom da je gastronomska ponuda istarskog prostora vrlo bogata i raznolika, ipak jela od divljači nisu dovoljno zastupljena i iskorištena.
 
Cilj je AZRRI d.o.o. Pazin da osmisli oblike promotivnih aktivnosti kojima bi se turističkom tržištu približila i prezentirala  ponuda  jela od divljači.
 
Neke od planiranih aktivnosti sa zadatkom upotpunjenja turističke ponude sadržajima vezanim za lovni turizam su:

  • izdavanje publikacije (u suradnji sa Lovačkim savezom Istarske županije) o lovnom turizmu u Istarskoj županiji radi predstavljanja ponude lovnog turizma Istarske županije
  • rješavanje pitanja javne klaonice koja će zadovoljavati uvjete za obradu mesa divljači, čime se omogućava legalan izvoz divljači što čini dio lovnog turizma, kao i mogućnost stavljanja mesa divljači u javno potrošnju
  • prezentacije priprema jela od divljači

Putem lovnog turizma, koji se odvija u ruralnom prostoru i izvan glavne turističke sezone, omogućava se produžetak popunjavanja turističkih kapaciteta te dodatnog plasmana autohtonih tipičnih proizvoda i usluga.