Logo
 HR  ENG  ITA 
Razvojni program > Istraživačko-razvojni programi > Uzgoj autohtone podvrste poljske jarebice u Istri

Uzgoj autohtone podvrste poljske jarebice u Istri

Cilj projekta kojeg je AZRRI d.o.o. Pazin osmislio zbog uočavanja pada brojnosti poljske jarebice, je osnivanje matičnog jata od jedinki poljske jarebice koje pripadaju ili su najsličnije podvrsti i varijaciji koja je nastanjivala Istru prije razdoblja unašanja drugih varijacija ili podvrsta.
 
U projektu se planira ustanovljenje jednog ili više rajona za unašanje umjetno uzgojenih jedinki te stvaranje stabilnih populacija koje bi imale stalno organizirani monitoring, nadzor i zaštitu u trajnoj suradnji sa znanstvenom institucijom. Aktivnosti vezane za provedbu projekta su i utvrđivanje minimalnih/optimalnih stanišnih i ostalih uvjeta potrebnih za prirodan uzgoj kao i uvjeta koje je potrebno osigurati unutar kultiviranog agroekosustava.
 
Tako uzgojene jedinke koristile bi se za očuvanje visoke kvalitete matičnih jata,za ojačavanje prirodne populacije jedinkama iz umjetnog uzgoja te za dresuru i utakmice pasa ptičara.
 
Na projektu uz AZRRI d.o.o. Pazin sudjeluju Šumarski, Agronomski i Veterinarski fakultet koji su definirali svoja područja aktivnosti.  Uz stručnu pomoć Šumarskog fakulteta raditi će se na utvrđivanju područja za napučivanje i prirodan uzgoj autohtone podvrste poljske jarebice a koji će odrediti i smjernice gospodarenja.
Agronomski fakultet sudjelovati će u određivanju genetske identifikacije «istarske» poljske jarebice i osmišljavanju načina vođenja i praćenja uzgojnih knjiga uzgojene divljači.
 
Rad na programu uzgoja autohtone podvrste poljske jarebice i suradnja sa znanstvenim institucijama kao Hrvatski lovački savez te Lovački savez Istarske županije bitna je za ostvarenje cilja održavanja stabilne prirodne populacije poljske jarebice u Istri.
 
Početak projekta planira se u 2008.-toj godini a projekt bi po planu trajao do 2010.-te godine.
 
Agencija AZRRI d.o.o. Pazin će tokom provedbe projekta sustavno upoznavati i senzibilizirati lokalno stanovništvo o važnosti i korisnosti projekta i kasnije redovito izvješćivati o njegovom tijeku i uspješnosti.