Logo
 HR  ENG  ITA 
Razvojni program > Istraživačko-razvojni programi > Uzgoj autohtone podvrste divljeg zeca u Istri

Uzgoj autohtone podvrste divljeg zeca u Istri

Kao jedan od lovnih programa AZRRI d.o.o. Pazin je program uzgoja autohtone podvrste divljeg zeca u Istri čiji bi korisnici bili lovačke i kinološke organizacije. Projektom je predviđeno ustanovljenje nekoliko rajona za uzgoj i stvaranje stabilnih populacija u prirodnim i doprirodnim uvjetima, te utvrđivanje minimalnih/optimalnih stanišnih i ostalih uvjeta unutar kultiviranog agroekosustava potrebnih za prirodan uzgoj i stabilnost populacije.
 
Da bi se pristupilo samom osnivanju matičnih stada divljeg zeca za kavezni uzgoj potrebno je izvršiti utvrđivanje pripadnosti istarskog divljeg zeca jednoj od podvrsta i utvrđivanje geografske varijacije za područje Istre.
 
Stoga je AZRRI d.o.o. Pazin zatražio suradnju Šumarskog, Agronomskog i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na projektu, a koju su svi prihvatili i ponudili svoju suradnju.
Definirana su uža područja primjerena aktivnostima svake od navedenih ustanova, a koja bi se u okviru zajedničkog Programa, ali kao zasebni Projekti svake ustanove, mogli realizirati.
 
U takvoj podjeli zadataka Zavod za ribarstvo, pčelarstvo i specijalnu zoologiju Agronomskog fakulteta može sudjelovati u dijelu predložene suradnje koja se odnosi na;
• genetsku identifikaciju „istarskog“ zeca i „istarske“ poljske jarebice
• osmišljavanju načina vođenja i praćenju uzgojnih knjiga uzgojene divljači
 
Uz stručnu pomoć stručnjaka Šumarskog fakulteta izvršio bi se dio koji se odnosi na Utvrđivanje područja za napučivanje i prirodni uzgoj navedenih vrsta. Time bi se izvršile aktivnosti na utvrđivanju prikladnih staništa za zeca na području Istre, na utvrđivanju obitavanja prirodnih populacija i uzimanje uzoraka za DNA analizu, odabiranju pokusne plohe za testiranje ispuštanja uzgojenih jedinki i odredilo smjernice gospodarenja.
Uz pomoć Veterinarskog fakulteta biti će izrađen model intenzivnog—kaveznog uzgoja zeca.
 
U navedene aktivnosti provedbe predloženih istraživanja  uključiti će se i uzgajivači divljači sa područja Istarske županije kao i Hrvatski lovački savez.