Logo
 HR  ENG  ITA 
Međunarodni program > Projektiranje i projektne ideje

Projektiranje i projektne ideje

Budući da svi projekti koji AZRRI d.o.o. Pazin kandidira nisu odobreni, a ciljevi postavljeni projektima od velikog su značaja za ruralni prostor Istarske županije, aktivnosti i ciljeve iz projekata koji su vezani  za područje poljoprivrede i ruralni prostor, AZRRI d.o.o. Pazin će pokušati uvrstiti u  druge  nove projekte koje će kandidirati, te u programe poslovanja, ili ih provoditi i ostvariti kroz svoje programe i projektne ideje čija realizacija ovisi od osiguranja potrebnih financijskih sredstava.
 
Kako je od početka 2008. godine krenuo novi period programiranja Europske Unije, koji će trajati sedam godina, od 2007.-2013., a predviđa raznolike programe namijenjene Hrvatskoj, a koji predstavljaju važan utjecaj na  socio-ekonomske  prilike, AZRRI će u 2008. godini surađivati sa raznim međunarodnim partnerima, pogotovo sa tvrtkom EURIS LIFE iz Padove koja će za AZRRI  d.o.o. Pazin vršiti uslugu konzultiranja.