Logo
 HR  ENG  ITA 

Program transnacionalne suradnje SOUTH EAST EUROPE SPACE-SEES

Radi se o nastavku nekadašnjeg programa INTERREG IIIB CADSES

1. poziv na natječaj: 05.05.2008.- 13.06.2008.

Projekt EU.WATER


Transnacionalno integrirano upravljanje vodnim resursima u poljoprivredi

Prioritet 2: Zaštita i unaprjeđenje okoliša
Mjera 2.1: Unaprjeđenje integriranog upravljanja vodama i prevencija od rizika poplava

Trajanje projekta: ožujak 2009.- veljača 2012.

Partneri:

 • PP1. Provincija Rovigo (Italija)
 • PP2. Inspektorat za okoliš,  prirodu i vodno gospodarstvo (Mađarska)
 • PP3. Sveučilište u Deberecenu (Mađarska)
 • PP4. Regija zapadna Makedonija (Grčka)
 • PP5. Sveučilište u Thessaloniki (Grčka)
 • PP6. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Rumunjske (Rumunjska)
 • PP7. Nacionalni institut za istraživanja i razvoj (Rumunjska)
 • PP8. AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)
 • PP9. Institut ekonomiku u poljoprivredi, Beograd (Srbija)
 • PP10. Politehnički fakultet (Ukraina)
 • PP11. Grad Ialoveni (Republika Moldavija)

Ukupna vrijednost projekta: 2.515.000,00 eura (Hrvatska: 55.250,00 eura)

Više o projektu možete pronaći na web stranicama  www.eu-water.eu