Logo
 HR  ENG  ITA 

PROGRAM MED

Cilj Transnacionalnog programa MEDITERAN jest učiniti cijelo područje Mediterana mjerljivim s međunarodnom konkurencijom u cilju osiguranja rasta i zaposlenosti za sljedeće generacije te podržati teritorijalnu povezanost i aktivno intervenirati u korist zaštite okoliša u logici održivog razvoja.

Identificirane su četiri prioritetne osi Programa Mediteran:

1.     Jačanje inovacijskih karaktera

2.     Zaštita okoliša i promicanje održivog teritorijalnog razvoja

3.     Povećanje pokretljivosti i teritorijalne pristupačnosti

4.     Promicanje policentričnog i integriranog razvoja područja Mediterana

PROJEKT SINERGIA

SINERGIA - Increasing energy performance by transfer innovation to the agro-food SMEs of the Mediterranean areas

SINERGIA - povećanje energetske učinkovitosti transferom inovacija poljoprivredno-prehrambenim tvrtkama Mediterana

Cilj projekta SINERGIA je promicanje transfera tehnologije poljoprivredno-prehrambenim tvrtkama malih i srednjih poduzeća u 7 regija Mediterana i uspostavljanje inovativnih procesa za rješavanje energetske učinkovitosti i razvoj tehnologija koja podupire energiju iz obnovljivih izvora energije.

Projekt SINERGIA donosi konkretne tehnološke mogućnosti za povećanje energetske učinkovitosti u 70 pilot tvrtki s velikim potencijalom u regijama Mediterana.

Projektom će se: (1) utvrditi inovativni procesi za učinkovitije korištenje energije u proizvodnom lancu (2) kreirati tehnološka rješenja za uštedu energije i smanjenje emisije CO2, preuzeta od  različitih poljoprivredno-prehrambenih tvrtki i klastera iz područja Mediterana, (3)povećati konkurentnost poljoprivredno-prehrambene industrije u području Mediterana i na  globalnom tržištu, u skladu sa Europskom strategijom rasta do 2020.

 

Prioritet: 1. Jačanje inovacijskog kapaciteta

Mjera 1.1: Širenje inovativnih tehnologija te znanja i iskustva

Predviđeno trajanje projekta: 25 mjeseci

 

PARTNERI:

LP: ENEA - Talijanska nacionalna agencija za nove tehnologije, energetiku i održivi gospodarski (Italija)

P1: FEDERALIMENTARE - Talijanska industrija hrane i pića (Italija)

P2: CRITT IAA PACA - Transfer tehnologije i inovacije Regionalni poljoprivredno-prehrambeni centar (Francuska)

P3: FIAB - Španjolski savez industrije jela i pića (Španjolska)

P4: GZS - Gospodarska i industrijska komora Slovenije – Gospodarska komora poljoprivredno-prehrambenih poduzeća (Slovenija)

P5: Helenska federacija prehrambene industrije (Grčka)

P6: CRES - Centar za obnovljive izvore energije i uštedu (Grčka)

P7: AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre doo Pazin (Hrvatska)

P8: Centar za transfer tehnologija u poljoprivredni Fushe – Kruje (Albanija)

 

Ukupna vrijednost projekta: 2,078,039.28 €

Proračun AZRRI: 196,097.55 €  (166,682.92 € iz IPA fonda i 29,414.63 € nacionalno sufinanciranje)

Više informacija na: www.sinergia-med.eu

Vezani dokumenti:


Video

Kratak dokumentarni video uradak projekta SINERGIA dostupan je na YouTube video platformi:

https://www.youtube.com/watch?v=P5ts73veDH4