Logo
 HR  ENG  ITA 
Međunarodni program > Proračunsko razdoblje 2007-2013

Proračunsko razdoblje 2007-2013

IPA
INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI

Instrument pretpristupne pomoći IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) je novi instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013., koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.

Program IPA uspostavljen je Uredbom Vijeća EU br. 1085/2006, a njegova financijska vrijednost za sedmogodišnje razdoblje iznosi 11,468 milijardi eura.
Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi  pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.

Republika Hrvatska korisnicaIPA programa i to od  2007. godine do trenutka stupanja u članstvo EU.  Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH zadužen je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF) a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija.

Program IPA sastoji se od sljedećih pet sastavnica (komponenta):

  1. Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija
  2. Prekogranična suradnja
  3. Regionalni razvoj
  4. Razvoj ljudskih potencijala
  5. Ruralni razvoj

Raspodjela IPA programa po sastavnicama u postotcima izgleda kao na slici: